torsdag 17 februari 2011

Nils Dacke: Islam under slöjan

Nils Dacke har med sin bok Islam under slöjan (Books on Demand) velat skapa en ”ganska fullständig men ändå kortfattad beskrivning av islam”. Han går tillbaka till tiden för Muhammeds liv, följer hans uppväxt och verksamhet. Utifrån detta följer en genomgång av Koranen, dess praktik (sunnah), tolkningar och seder (hadith) med mera.

Dacke vill med sin bakgrundsbeskrivning nå fram till en kritisk blick på den samtida muslimska och islamistiska närvaron i Europa och Sverige. I några avslutande kapitel visar han bland annat på en europeisk tradition som menar att islam är en totalitär lära som står i motsats till demokrati. Jag tror att det är särskilt viktigt idag att visa detta, eftersom man ofta möter uppfattningen att det är en ny analys som har att göra med 11 september och utvecklingen därefter. Dacke går till källorna, citerar, visar hur det totalitära och politiska hänger samman med det religiösa och kulturella.

En brist är avsaknaden av ordlista för de grundläggande begrepp som används i framställningen. Korrekturläsningen har också brister.

Som kortfattad, kritisk introduktion är den föredömligt enkel, nyanserad och saklig. Inte sällan tycker jag att jag är rådvill när jag vill visa på litteratur i ämnet. Att ha en kortfattad introduktion som den här förändrar saken. Om man inte tidigare har någon kunskap om islam och islamismen kan denna lilla bok tjäna som en första introduktion som kanske kan sporra till mer utförlig litteratur i ämnet.

Läs också detta.

1 kommentar:

Malou sa...

Den där bilden är helt grotesk! Undra vad Gud (vilken av dem som helst) ska tycka, om att man försöker dölja hans skapelse.