måndag 28 februari 2011

Kaddafi och moskén i Malmö. Frågor och brist på svar.

Sista bönen?

Juli 2010 hade jag en större text i min förra blogg, Occident, om hur det gick till när Libyens diktator Kaddafi tog över moskén i Malmö.

Jag skrev bland annat:

"Nu finns han i Fastighetsregistret på Lantmäteriet: Libyens diktator Kaddafi. Enligt årsredovisningen ägde Islamic Center år 2007 byggnader och mark för 26 miljoner svenska kronor."

och

"Islamic Center har hela tiden haft problem att finansiera den allt större moskén i Malmö. Jag var med en av männen från Islamic Center i Libyen 1983 och såg honom förnedras och krypa för potentaterna på World Islamic Call Society i Tripoli, då beläget i en f.d. italiensk myndighetsbyggnad i närheten av Gröna torget i den libyska huvudstaden, en organisation som styrs av den libyske diktatorn och hans närmaste krets, och vars syfte är att kontrollera moskéer runtom i världen och därmed de muslimer som är bosatta i dess område. Kaddafi har med köpet av Malmömoskén skaffat sig ett ovärderligt inflytande över svenska muslimer.

Sydsvenskan uppgav i december 2009 att byggnader och mark köpts av Libyen för 5 miljoner. Det är antingen en bluffsiffra eller ett missförstånd rörande valuta och tidpunkt. Den verkliga köpeskillingen är 37 622 625, vilket motsvarar dryga fem miljoner US-dollar, vid tidpunkten för köpet som ägde rum redan den 8 juni 2008. Alla dessa uppgifter är offentliga i Fastighetsregistret på Lantmäteriet. Islamic Center använde pengarna att lösa lån på sammanlagt 27 miljoner svenska kronor. Det man måste fråga sig är, var de resterande 10 miljonerna finns. I vems fickor hamnade de? Vem behövde smörjas för att Kaddafi skulle bli fastighetsägare på Rosengård i Malmö?"

Så långt den gamla artikeln. Idag ser jag hur den svenska pressen meddelar att moskén inte kommer att påverkas av sanktionerna.

Så här resoneras det: " Sedan 2008 ägs moskén Islamic Center i Malmö av en libysk organisation grundad av Muammar Gaddafi. FN har utfärdat sanktioner mot den libyske ledaren och folk i hans närhet. Men moskéns vd Bejzat Becirov räknar med att detta inte ska påverka verksamheten i Malmö och säger att församlingen inte varit utsatt för någon form av påtryckningar från Libyen.
– Organisationen är fristående från regeringen i Tripoli, säger han. På organisationen World Islamic Call Societys hemsida finns dock många bilder av "ledaren Gaddafi" (se bland annat bilden här nedan, TN:s anmärkning).
FN-sanktionerna mot libyska tillgångar utomlands gäller bara fysiska personer. Överst på listan återfinns Muammar Gaddafi. Sedan följer medlemmar av regimen som fortfarande är lojala mot honom. Det betyder, enligt Kent Öberg vid UD:s presstjänst, att ägandet av moskén i Malmö inte faller inom sanktionerna.
– Om någon polisanmäler det som sanktionsbrott så får det polisutredas i vanlig ordning, säger han."
Om nu svenska UD:s arbete präglas av samma naivitet som moskéledningens hamnar vi i ett dilemma. Vem tror på allvar att Islamic Call och Kaddafi är oberoende av varandra? Jag gör det inte. Förr eller senare måste ju sanktionerna omfatta de ekonomiska tillgångarna hos familjen Kaddafi. Att marken och fastigheterna i Malmö ägs av Kaddafi kan det väl inte råda någon tvekan om?
den här sidan från 14 februari kan vi se Kaddafi själv i bön hos organisationen. Som självklart är både fristående och oberoende. Här en lysande kommentar från Per Gudmundson på Svenskans ledarsida.

Inga kommentarer: