måndag 14 februari 2011

Måndag. Motljus.

"Han drack lite väl mycket. Blev därför tillrådd att aldrig dricka före solnedgången.
- Och om jag är på resa?
- Låt regeln gälla. Aldrig före solnedgången.
- Och om jag på sommaren hamnar norr om polcirkeln?"

Så skriver Carl-Göran Ekerwald i Motljus från 1999. Bokens underrubrik är Marginalanteckningar. Ekerwald har i sina dagböcker gjort sådana anteckningar. Han hade velat ge dem Ehrenswärds titel "Sammelsurium" därför att det finns en sammanhangslöshet i boken. Det vore väl också en värdig titel?

Här ännu en sådan anteckning: "När Samuel Becket var 26 arbetade han under ett år som lärare. Det var 1932. Han avbröt sin bana. Han sade: 'Jag kan inte stå ut med det absurda att lära andra vad jag själv inte bryr mig om.' Av lärare krävs alldeles speciella egenskaper."

Och: "Man säger att Goethe när han dog skulle ha sagt: 'Mera ljus.' Dvs dra upp gardinen. Släpp in vårljuset. Det är mars, den tjugoandra. När Thomas Bernhard i Gmunden - åtta mil sydväst om Linz - avled den 12 februari 1989, sade han: 'Mehr nicht ... inte mera."

Vidare: "Adorno berättar i 'Philosophie der Musik' attt han hörde sin pianolärare spela Schuberts Impromptu på. 90 och därvid frågade varför denna musik var mer fylld av sorg än Beethovens allra svartaste stycken. Pianoläraren Edouard Steuermann svarade: 'Därför att Beethovens musik vägrar att ge ensamhet och isolering en negativ innebörd.'"

Och avslutningsvis: "Kvinnor har ett särskilt utvecklat sinne för vad som är viktigt. Yoko Ono om John Lennon: ' In our fourteen years together he never stopped trying to improve himself, from within.' Rahel von Varnhagen den 16 augusti 1832 då hon förlorat sin bror: 'Man muss besser werden, gut sein, das ist die Aufgabe... Man måste bli bättre, vara hygglig, det är uppgiften."

Jag går in i den nya veckan med de orden ringande. Man måste bli bättre, vara hygglig, det är uppgiften.

Foto: Ulrika W. Hangö, Finland, februari 2011.

1 kommentar:

Frederick sa...

"Man måste bli bättre, vara hygglig, det är uppgiften."

Eller som K. A. Svensson har skrivit: "Kärleksfullt är ofta ett alltför stort ord; vänlighet är mer mänskligt uppnåbart, tolerans är närmaste anhalt."

Jag har länge tyckt att just hyggligheten, vänligheten, anständigheten är en lagom uppskruvad låga. Kristendomens (och även andra religioners) krav på kärlek till sin nästa blir lätt en alltför stor börda. Det är svåruppnåeligt för att inte säga omöjligt ibland.

Men vänlighet, hygglighet, hjälpsamhet. Det är något annat, något gripbart, något allmänmänskligt, något möjligt.