söndag 13 februari 2011

Att skriva ut falska intyg, en påminnelse.

"Jag känner en präst i en liten bergsby här i landet. Han är ursprungligen tysk och satt tidigt i Hitlers fängelser. Han släpptes ut och tog sig hit, fick medborgarskap och valdes till präst i en alpby. När tyskarna hade marscherat in i Holland fick han ett brev från en holländsk jude:

'Herr kyrkoherde, sänd mig omedelbart en dopattest som bevisar att jag är född i er by av ariska föräldrar.'

Prästen skickade omedelbart intyget och satte församlingens stämpel under. Holländaren räddades och bor nu i Schweiz.

I byn säger man inte: Det var en upprörande förfalskning, ett missbruk av vår stämpel!!!

Man säger: Var det inte bra gjort av vår präst!"

Eyvind Johnson: Dagbok från Schweiz (Bonniers 1949)