måndag 21 februari 2011

Levande - arbetande - död.

När jag blir alltför besvärad av att jag inte arbetar, säger jag mig att jag lika gärna hade kunnat vara död och att jag i så fall skulle arbeta ännu mindre... skriver E.M. Cioran i Om olägenheten i att vara född.

Jag har nu i mer än ett halvt år avstått från att lönearbeta och jag funderar mycket på vari skillnaden mellan arbete och icke-arbete består. För mig är det helt klart att begreppet arbete hela tiden innebär att man underkastar sig någon annan för en lön, medan icke-arbetet är allt det man gör, med händerna eller med intellektet, som inte belönas med några summor på bankkontot.

Det senare är den fria människans arbete, ej värderat och ej uppskattat, men nödvändigt för att livet också ska kunna värderas rätt, utanför den ekonomiska ordningens kalkyler. Arbete - fattigdom - frihet.

Bilderna är tagna i Billnäs, Finland av Ulrika W. nu i februari 2011. Vintern har ett fast grepp om Västra Nyland, med temperaturer under 20 minusgrader.