lördag 23 september 2017

Bojkotta bokmässan? Tror vi inte på yttrandefriheten som en absolut och reell medborgerlig rättighet?

Foto: Astrid Nydahl

"Jag kommer aldrig, aldrig att tveka om att inte bojkotta en bokmässa eller någon annan plats där det finns de som står för andra värderingar än mina. Jag citerar Noam Chomsky: 'Om vi inte tror på yttrandefrihet för människor vi föraktar, tror vi inte på den alls.'" (Binnie Kristal-Andersson i Författaren nr. 3/2017, just utkommen)

Bokmässan närmar sig. Jag känner många som ska åka dit (själv "bojkottar" jag detta marknadsspektakel sedan 25 år, sist var jag där som redaktör för Studiekamraten, det var ett motbjudande skådespel); vänner, kollegor, författare som är mig bekanta, förläggare också.

Jag läser i nya numret av Författarförbundets medlemstidning en diskussion mellan en handfull medlemmar om huruvida man ska bojkotta eller ej. Frågan ställs med anledning av att veckotidningen Nya Tider medverkar för andra gången. Jag fann genast Binnie Kristal-Anderssons resonemang förnuftigast. När hon citerar Chomsky blir det mitt i prick: antingen tror vi på yttrandefrihet, eller så gör vi det inte. 

Det finns ingen selektiv yttrandefrihet. Det finns ingen frihet alls om den skiljer på "riktiga" eller "felaktiga" åsikter. Varför är det just i Sverige så svårt att förstå och hävda det? Blev vårt land ändå så totalitärt tankelikriktat under de många och långa åren av efterkrigstida socialliberal konsensuskultur? Att jag ens ställer mig den frågan är skrämmande, av det enkla skälet att det säger något om hur en människa som föds fri kan formas till nästan vad som helst. 


2 kommentarer:

elina sa...

Jag är nu mera tveksam även till påståendet att människan föds fri.

Friheten för barnen är så starkt begränsad från början. Det pågår en rörelse för att förlossning får inte ange barnets kön, det är diskriminering. Det föddes alltså ett någonting. Vissa föräldrar fostrar faktiskt i ord könlösa barn. Daghemmet kallar dem hen och sedan får de veta att det betyder höna på engelska. Barnböcker jag har sparat till mina barnbarn kan vara rent av rasistiska, igår priser, idag bokbål. Man kan ta hur många exempel som helst hur även de små barns frihet är krympt. Matas man med ideologier tar man de till sig. Även barn är idag självmordsbombare.

Bokmässans problem kan ju lösas med att avveckla den och alla har sin egen PK rätt mässa. Hur det bli med våra barn är en värre fråga.

Thomas Nydahl sa...

Elina, lätt märke till min formulering: "en människa som föds fri kan formas till nästan vad som helst", det du beskriver är just hur man formar och formas. Och eftersom vi lever i en av de mest avskyvärda och motbjudande "kultur"epokerna blir detta formande inte bara en orwellsk tanke- och obildningsprocess utan de facto också skapandet av "den nya människan", hon som gör sig urarva genom att bland andra skära av alla sina band bakåt, förneka det som skapades så sent som av föräldragenerationen och som med propagandans idoga mekanism därmed förvandlas till det "farliga" och "rasistiska".

Mitt i denna bedrövelse skämtade vi här hemma igår om att ordet "Gud" kommer att förbjudas i den kristna kyrkan eftersom det bara blockerar de små barnen och dessutom visar på bristande respekt. För att nu inte tala om ord som frihet, broderskap, jämlikhet - äsch, de är väl redan förbjudna?

Tack för din kommentar Elina, alltid lika stimulerande! Din bokmässelösning tycks mig passande.