söndag 4 oktober 2015

Lars Åberg: Fem kök och en saxofon

Torget Möllan. Inte långt från krogen Möllan. Foto: Astrid Nydahl
Lars Åberg är verkligen ingen dussinjournalist. För den som läser hans verkförteckning framgår det rätt så snabbt vilken inriktning han har. Men jag skulle vilja börja med att påstå att han har en egenskap som många av vår samtids unga journalister helt saknar. Han är bra på att lyssna. När han samtalar med en människa så framstår denna som en egen och unik röst i Åbergs text. Och så har han förstås både stil och kunskap, två andra egenskaper som i alla fall samtida dagstidningsjournalister tycks vara helt renons på. 

Åbergs nya bok heter Fem kök och en saxofon och har utgivits av Malmöförlaget Kira. Låt mig först ge ordet till honom själv:
 Fem kök och en saxofon…      
Vad är det vi pratar om i den här boken?      
Krögaren Staffan Asker plirar, viker armarna bakom nacken, rådbråkar minnet.    
”Ilmar Reepalus epok,” säger han sedan. ”Och Joakim Olléns. Och Nils Yngvessons. Från betong till betong! Från enbart betong till glas och betong.”      
Jo, de grabbarna känner man ju till. Man kan nämna fler i hyfsat modern tid: Eric Svenning, Arne Lundberg, Calle Ljungbeck, Lars Engqvist. Socialdemokratins brödraskap. Jag var mindre än ett år när mina föräldrar tog med mig från Gävle och flyttade till Malmö, och sammanlagt har jag bott i rikets tredje stad i nästan sextio år. Det är lång tid, men ändå ingenting jämfört med det socialdemokratiska maktinnehavet i stadshuset (moderaten Ollén smög sig tillfälligt in några år i början på nittiotalet). 
Socialdemokratin är en ofrånkomlig ingrediens i den malmöitiska marinad som jag har simmat omkring i.
Man skulle därmed kunna tro att Åbergs bok handlar om en krögare, hans krogar och hans mat. Jo, det gör den förstås. Men i centrum står människorna: krögaren, hans familj, hans gäster och hans närmaste krets. Men inte minst är detta en riktig Malmöbok. Och med det menar jag en bok som lyckas få syn på, hålla fast vid och sedan sätta ord på det som är Malmö; en mentalitet, en historia, en identitet. Människor har ju både historia och egenskaper. Hos Lars Åberg talar de så tydligt att detta bli mer än uppenbart.

 Jag har inte skrattat så mycket det senaste året, som jag gjorde när jag läste den här boken. Jag har haft få anledningar att skratta. Fler anledningar att gråta. Men Lars Åberg förlöser något inom mig vid precis rätt tidpunkt: mitt malmöitiska jag, det som är en människa formad av en stad. Och det sker precis när jag själv arbetar med min Malmöbok Ett barn är fött på Sevedsplan. Så märkliga kan tillfälligheterna vara.

Malmö är staden för den svenska socialdemokratins födelse. August Palm har där sagt vad som just då behövde sägas. Och mycket av det som stadens arbetarklass levde och formulerade ingår i den traditionen. Men det är så mycket mer som 100 år efter Palm har behövt sägas. Också där blev Malmö tongivande. Lars Åbergs stod mitt i den tidens flod som kunde kallas "proggen" eller "vänstern".

Det är därför inte så konstigt att människorna som träder fram i Åbergs bok har mycket med denna progg och vänster att göra. Jag läser intervjuerna med dem. Det är då det sker: jag hör deras röster, jag ser deras gester och ansiktsuttryck. En efter en kommer de:

Christoffer Barnekow, Maria Lindström, Lennart Brummer, Mikael Wiehe, Staffan Victorin, Lasse Söderberg, Fredrik Gertten, Christina Claesson, och andra, inte minst krögare och journalister, på väg in eller ut, hem eller tillbaka till ett av borden hos Staffan Asker. 


För den som inte vet: Staffan Asker drev krogarna Chez Olga, La Petite France, Möllan, Brogatan och La Couronne i Malmö. Tro inte att de var vanliga restauranger. Det var de inte. Människorna i boken - bland annat de ovan nämnda - berättar om allt det som var ovanligt: att man själv räknade ihop vad man ätit för och därefter lade pengarna på disken, att man dukade ut efter sig, att man kanske fick ta en utskällning av Möllans enmanskrögare för att man stod och hängde vid disken... och tusen andra historier. Men mest av allt är detta en bok om vad kultur är. 

Kultur betyder som bekant odling. Staffan Asker måste som krögare ha varit en odlare av atmosfär, harmoni, strid, musik, poesi, vänskaper, problem, välkomsthälsningar, allt sådant som gör människors liv värda att leva. Och som nu, vid läsning och omläsning får mig att längta tillbaka till Malmö. Om jag inte visste bättre.lördag 3 oktober 2015

"De döda lämnar en frätande melankoli vid de levandes dörr"

Nyponbuske vid Östersjön. Foto: Astrid Nydahl
Finns det en väg som leder till lycka? Arma människor som lever i den tron, gång på gång ska de bli besvikna och försöka torka ett ändlöst flöde av det slags tårar man gråter för att en illusion fått sig ännu en törn. Men om man gjorde tvärtom? Om man sa sig, och lät omgivningen höra det, att man egentligen bara vet att det finns en väg, och att den leder någonstans, vart kan man inte veta när man just börjat gå den, men med nyfikenhet och öppenhet också för de svartaste avgrunder och de smärtsammaste punkter, var redo att fortsätta gå den, då inbillar jag mig att förutsättningarna är bättre.

*

Ja, jag har gått den vägen själv i drygt sextio år, ja, jag fortsätter att gå den, därför att andra vägar inte gives. Men jag går den också för att den passar min inre vägvisare. Den är varken uppgiven eller illusorisk, den är en blandning av fatum och beslutsamhet.

*

I melankolin finns de små viloplatserna utmed vägen. Jag viker in på dem allt oftare, sätter mig ner som på en sten där jag bara brukar glo mot horisonten.

*

EUGÉNIO DE ANDRADE
Melankoli

Knappt har solen kommit in i huset
- så skriver jag
om sandens flyktiga ljus,
det ljus som inte
finner ett hem.
Allt gör ont i mig denna dag
då de döda lämnar
en frätande melankoli
vid de levandes dörr

(ur samlingen Ett solens ackord, översättning av Marianne Sandels)


Foto: Astrid Nydahl

fredag 2 oktober 2015

Göran Hägg 1947 - 2015

Jag hade precis hunnit börja på hans sista bok, D'Annunzio - Dekadent diktare, krigare och diktator när jag idag förstod att han avlidit i en hjärtinfarkt. Göran Hägg var en sådan person man gärna ville lära av. Han var, som Alvar Alsterdal skulle ha uttryckt det, ”svårt bildad” utan att någonsin bli högfärdig eller göra sig viktig.

D'Annunzio-boken blev således den sista. Herregud, den har ju inte ens hunnit komma ut. Nu hoppas jag att den får fina recensioner, som ett slags eftermäle. Jag kommer förstås att skriva om den när jag läst färdigt, men just idag vill jag reprisera några rader jag skrev om en annan av hans böcker, också den med italienskt tema:


Med Göran Häggs bok Mussolini - en studie i makt kan man tala om en biografi som på vårt språk för första gången ger ett rejält perspektiv på vem denne man var. Jag funderar på det faktum att ordet fascism används, brukas och missbrukas till höger och vänster. Vid sidan av standardrepertoarens könsord är väl fascist en av de anklagelser eller skällsord som används flitigast i vår kultur. Och då betyder det allt - och inget. Men fanns det en politisk ideologi som hette fascism? Ja, det gjorde det, och denna ideologi analyserar Hägg förstklassigt. Hans porträtt av mannen som först var socialist och sedan blev fascismens ideolog och statsman - men också av mannen som katastrof och undergångssymbol - är föredömlig. Det finns en aspekt av Mussolini som särskilt intresserar mig och som Hägg berör ganska ingående: nämligen dess förbindelse med det moderna välfärdsprojektet. Under Mussolini genomfördes en rad reformer som vi här i Sverige framförallt förknippar med socialdemokratin. När jämförelser mellan Mussolini och Per Albin Hansson görs brukar de flesta läsare rygga tillbaka. Här finns verkligen skäl att läsa och lära. En annan sida som inte vanligtvis framhålls är hur djup klyftan mellan fascismen och nazismen var. Mussolini såg med avsmak på Hitler och hans judehat. Men Hitler hade Mussolini som idol. När de två så småningom förenades av kriget och ödet var det också inledningen på den katastrof som skulle leda fram till Saló-republiken, massakrerna, judedeportationerna och förstörelsen av Italien.


torsdag 1 oktober 2015

Michael O´Meara: Den nya högern

Det gamla eller det nya Europa? Foto: Astrid NydahlMin läsning av den nu till svenska översatta boken av Michael O´Meara: Den nya högern. Antiliberalism i det postmoderna Europa (Arktos förlag, översättning och förord av Daniel Friberg) bygger på det engelskspråkiga originalet New Culture, new Right, som jag läste inför arbetet med min bok Identitärt såväl som den nyutkomna svenska översättningen.

Det finns inte mycket information tillgänglig om författaren, vilket jag tycker är synd. I princip finner jag bara att han studerat både i Frankrike och i Kalifornien.

Den nya högern är ett våldsamt angrepp på hela den liberala europeiska traditionen. Den får mig gång efter annan att tänka på Søren Krarups angrepp på franska revolutionen och de medborgerliga fri- och rättigheterna.

O´Meara menar att vår europeiska samtid – liksom den nordamerikanska – ger uttryck för i grunden anti-europeiska idéer och politiska program. Vi förmår inte längre skydda det Europa som var troget traditionerna och rötterna, om än dessa framstår som oklara. 

Författarens metod är det retoriska angreppets. Han underbygger det han skriver med omfattande teoretisk skolning. Hans läsning ger honom insikter i framträdande representanter för det europeiska projekt som kunde kallas just den nya högern, och som också framhävs som den identitära idéskolan. 

Han är väl förtrogen med och lyfter fram GRECE, som av vissa betraktas som ”extremhöger”. I dessa kretsar, inklusive den identitära generationen, har särskilt personer som Alain de Benoist, Guillaume Faye och för de yngre identitärerna Markus Willinger blivit kända namn. De representerar en högerkritik av kapitalismens/liberalismens och kommunismens epok som sträcker sig från sent 1960-tal fram till idag.

O´Meara diskuterar så olika begrepp som metapolitik och arkeofuturism. Han gör det med ett kraftfullt språk som bitvis skymmer sikten för det faktiska innehållet. Det finns en terminologi hos O´Meara som rentav blockerar läsningen. 

Här citerar jag ur vad jag läst i det engelskspråkgia originalet, när han talar om fenomen som ”America´s Judaizing settlers”, att ”Americans (like Jews) thought themselves superior”, om ”Likudization of the Bush Administration” och andra liknande nyspråksuttryck som har det gemensamt att de har en stark negativ attityd gentemot allt judiskt inbyggd i sig.

Det är kanske också denna demonbild som gör att O´Meara gång på gång kan framhäva Ryssland som en förebild, komplikationsfritt och oblygt.

Han skriver klart och tydligt det som andra – vänster och höger – bara viskar om bakom stängda dörrar: ”Faktum är att Ryssland för identitärerna blivit nyckeln till den internationella situationen, eftersom det fortfarande är den enda europeiska makt som kan utmana den kosmopolitiska diktatur som representeras av ’jänkarnas tallasokrari”’. (Thalassocracy betyder maritim överhöghet, min anm.)

Här ser man också hur O´Meara ansluter till Fayes idéer om Eurasia, och han förtydligar själv med orden ”A vision of a Continental imperium stretching from Galway to Vladivostok”, vilket torde ge begreppet Europa en helt ny innebörd. Ja, han går ett steg längre när han säger att många ur den nya högern betraktar Ryssland som en potentiell befriare! Ska man dra konkret politisk slutsats av det, måste den vara att den nya högern skulle välkomna Putins krigsmaskin, så som den gjort det för ukrainarnas del.

Under kapitelrubriken Anti-Europa skriver O´Meara om ett USA som står i motsättning till allt det som Europa varit och kunnat fortsätta att vara. Inte ens ett ”amerikanskt folk” kan man tala om, eftersom alla ideal baseras på individualismen, och således är det rimligare att tala om ”en befolkning” än om ”ett folk”. Den argumentationen kunde ju gälla varje europeisk nation, så särskilt distinkt är den inte om den avser att visa på en skillnad mellan europeiskt och amerikanskt. På det globala planet hänvisar han till Robert Kennedys yttrande om att Amerika äger ”rätten att andligt leda planeten” och till en ”tros-baserad imperialism” som han menar särskilt utvecklades under Bush den yngres tid i Vita huset.

Några frågor som infinner sig vid läsningen är:

# Eftersom såväl Orbáns regeringsparti som hans stödtrupper i Jobbik delar synen på Ryssland, kan man då dra slutsatsen att dessa ungerska rörelser betraktas som en del av den nya högern?

# På samma sätt blir jag frågande inför Front National och Le Pen, som ju verkar ha ett mycket gott samarbete med Putins regim. Är dessa också att betrakta som identitärt präglad nyhöger?

# Sist men inte minst kommer frågorna allt närmare svensk vardag. Är således Sverigedemokraterna att räkna till denna ideologiska sfär? Jag kan ha fel, men misstänker att de faller utanför därför att de helt enkelt betraktas som alltför liberala och alltmer anpassade till det svenska partiväsendets normer. Skulle man i så fall kunna tänka sig att det insomnade Svenskarnas parti eller någon annan minirörelse/sekt vore att betrakta som nyhöger?

# Ingen av de tre frågorna ovan är insinuant menade. Rakt tvärtom. Därför ställer jag en fjärde viktig fråga: kan man hävda att de rörelser som kallar sig socialt nationella, som Gyllene gryning i Grekland, eller rakt på sak nationalsocialistiska som Svenska Motståndsrörelsen, är en del av denna nya höger?

Jag riktar inte dessa frågor till bokens författare eller översättare, utan till var och en som läser denna text som kan tänkas ha tankar om detta.

Det finns mycket mer man kan lyfta fram, vrida och vända på, läsa kritiskt och förhålla sig både avvaktande eller rentav skeptisk till. Men Den nya högern är samtidigt en bok som bättre än någon annan jag läst formulerar idémässiga och programmatiska texter som denna nya höger vill göra praktisk politik av.

***

Michael O´Meara: Den nya högern. Antiliberalism i det postmoderna Europa (Arktos förlag, översättning och förord av Daniel Friberg)