tisdag 4 april 2023

Vilken miserabel epok! Läsning av Miguel Torga

Hanley Park, Stoke on Trent. Foto: Astrid Nydahl
 

"Vilken miserabel epok! Till och med konstnärerna har blivit ena ärans byråkrater."
Så skriver Miguel Torga i sin dagbok i maj 1958 (översättning från portugisiskan av Arne Lundgren). 

Miguel Torga (1907-1995) var såväl praktiserande läkare som läst och omtyckt författare. Hans dagböcker är en fantastisk källa till kunskap och inspiration. Lundgren utgav detta urval på svenska 1990 med titeln Inre frihet. Dagböcker 1933-1987

Varför gräva i det förgångna? Jag gör det av två skäl: det mesta som idag publiceras är försumbart och ointressant, det andra skälet är att dessa verk säger något om vår egen tid. Torga och många med honom såg vad som skulle komma.

Inga kommentarer: