lördag 22 april 2023

Vad kan muslimska kvinnor erbjuda?

Resterna av ett bord. Foto: Astrid Nydahl
 

"De muslimska männen behöver backa. Vi behöver fler muslimska kvinnor som gör sina röster hörda och tar plats, och då måste männen låta dem få ta den platsen. Men det är en vilja som inte existerar på så många håll idag" Sarah Delshad i Svenskan.

Det har sedan Ayaan Hirsi Ali trädde fram med sina böcker och filmer för snart tjugo år sedan, kommit flera intressanta muslimska kvinnor som utmanar den gängse manliga makten.

Ska vi lyssna till dem? Det ska vi absolut göra, men vi ska också komma ihåg att vår grundläggande islam-kritik fortsätter att vara relevant. Vi har att göra med en djupt reaktionär religiös tradition. Den kan inte reformera. Det tror Hirsi Ali, vilket hon visat i sin bok Reformera islam som kom 2015. När jag recenserade den påpekade jag att den i bästa fall är naiv.

Ali skrev bland annat:

”Jag anser det trovärdigt att internet kommer att bli för den muslimska världen på 2000-talet vad tryckpressen var för kristenheten på 1500-talet. Jag anser det trovärdigt att de våldsamma islamister jag har kallat medinamuslimer är de moderna motsvarigheterna till de fanatiska sekterna i förreformationens Europa och att en helt annan reformrörelse redan bildas i Mellanösterns och Nordafrikas storstäder (…) Mycket är ovisst i detta tidiga skede. Det enda säkra med den muslimska reformationen är att den inte kommer att likna den kristna. Det är sådana fundamentala skillnader mellan Jesus och Muhammeds lära, för att inte tala om de båda religionernas radikalt olika organisatoriska struktur, att alla analogier faller i stycken.”

5 kommentarer:

Kenneth Karlsson sa...

Det är som om man skulle vilja reformera nazismen.

/Kenneth Karlsson

Inre exil sa...

Överens Kenneth!

elina sa...

Islams reformation? Se på Iran, Afghanistan, Pakistan, Malaysia, ja även Sverige. För närvarande mer kvinnoförtryck, inte mindre. Internet har funnits länge men männens makt inom islam har inte minskat. Men jag är förstås pessimist med mina år som icke person i alla register tack vare islam. Men en dag spricker även islams makt, frågan blir om pengar inte Internet, men om det befriar kvinnorna är en bra fråga, misstänker tvärtemot.

Inre exil sa...

Tack Elina, jag är säker på att du har rätt. Artikeln i Svenskan blev en förevändning att belysa frågan på nytt.

elina sa...

Det behövs om och om igen men vem lyssnar är en bra fråga.
Tack.