söndag 23 april 2023

Skånsk skärgård och kanonmuller

Tosteberga hamn med Skånes enda skärgård. Mobilfoto: T.N.

Sista varma dagen på ett tag under lördagen, varför vi tog en extra picknick på eftermiddagen. Vi tog till Tosteberga hamn, en av de verkligt fina platserna.

Hela tiden hörde vi kanonmuller. Aurora 23, som börjar på allvar här hos oss på måndag, har redan militära övningsaktiviteter. Kontrasten mellan idyll och krigsövning är stor nog, även om vi ofta påminner varandra om varför detta sker.

Ukrainas folk har lidit svårt i mer än ett år. Det finns ingenting som tyder på att Putin-fascismen skulle inse vad det är för brottslig verksamhet den bedriver. Det finns tillräckligt många ja-sägare, medlöpare och lydiga människor i det väldiga Ryssland, för att krigsmaskinen ska kunna rulla vidare.

Tosteberga hamn, vid bodarna. Mobilfoto: T.N. 


Inga kommentarer: