fredag 14 april 2023

Har jag ett hem i världen?

Oppmannasjön i påsk. Foto: Astrid Nydahl
 

”Man har ej hem i världen, förrän man mistat allt."  

Vilhelm Ekelund, Båge och lyra, 1912

 

Dessa ord av Ekelund har jag i trettio år tolkat mycket personligt. Hem i världen fick jag när allt som byggts föll samman och gick förlorat. Jag ska inte göra om påskens misstag och vika ut mitt misslyckande. Men jag kan ändå säga att det förändrade allt. Jag tänker inte på alkoholen som en orsak utan som en följd av det som föll samman. Vi människor vill både komma på fötter av egen kraft, och av de sammanhang där vi befinner oss.

 

Vilhelm Ekelund är, liksom mina andra läsningar, en del av kraften som finns att hämta. 

 

 

3 kommentarer:

Mats B-P sa...

Olav H. Hauge ansåg ju Ekelund vara Skandinaviens största författare. "Valfrändskaper"!

Mats B-P sa...

Addenda; "Det som är djupet i dig är djupet även i andra" (Ekelöf). Vilket bl.a kan tolkas som; Det mest personliga kan även vara det mest allmängiltiga.

Inre exil sa...

Tack Mats!