fredag 21 april 2017

Terror i Paris. Nedräkning pågår

Ännu ett terrordåd. Paris igen.

Om man tror att man med politikens medel och metoder kan stoppa den islamistiska terrorn (se Magnus Norell, DN) i Europa bedrar man sig. Oavsett vem som sitter på presidentposten kommer den att fortsätta. Skenfäktningar och akuta insatser - gripanden, fängslanden, undantagstillstånd, också deportationer - kommer bara att skjuta problemet en smula framför oss.

Jag tror att man måste betrakta terrorismen från islams väpnade styrkor som en av flera väsentliga delar av den civilisatoriska nedräkningen. Den angriper och tvingar oss till rädsla och motstånd, om än fåfängt. Vi äts upp inifrån av fragmentiserade, atomiserade samhällsfenomen. Några homogena samhällen finns förstås inte kvar. Sådana faktorer i kombination med en allt rusigare konsumtion för lånade pengar, familjens upplösning och sönderfall och en allt lägre bildningsnivå kan väl pekas ut som nedräkningstecken. 

Vårt Europa kan inte längre peka på turken och tala om "Europas sjuke man". Vi måste förstå att hela Europa är tidens sjuke man. En civilisatorisk nedgång hör till historiens lagbundna utveckling. Studera hur Romarriket - detta väldiga och mäktiga - gick under! Parallellerna till samtidens västerländska civilisation är slående.

Nedräkningen pågår. Det innebär inte att vi ska sitta med armarna i kors. Men det innebär att vi måste veta varför vi inte gör det.


1 kommentar:

elina sa...

Bra inlägg fast det smärtar.

Detta innebär att vi måste veta vad vi ska göra.
Det är just det som fattas.