måndag 10 april 2017

Koranen och den rättrognes plikt. Ett ps till den islamistiska terrorattacken

Foto: Astrid Nydahl
"Lastbilsattacken", "terrorattacken", "lastbilskapningen", "Jag har kört på otrogna". De tre första citaten är pressens. Det fjärde är Rakhmat Akilovs egna. Det är bara han som kommer riktigt nära vad det handlar om: islamism och Korantrogenhet, enligt vilken vi som inte tillber eller lyder Allah är just otrogna. Vad är innebörden av det? Takfir heter det på arabiska. Allt sedan 600-talet har muslimer stridit om vem som är takfir, alltså otrogen, och vem som är rättrogen muslim. Att vi som lever i Europa och har djupa rötter i våra respektive länder - kalla oss här gärna för svenskar, engelsmän, norrmän, belgare eller något femte - per definition är otrogna enligt denna förvridna världsbild är en självklarhet. 

Men hur kan en man som Akilov och hans trosfränder vara säkra på att de "kört på otrogna"? Det borde vara en omöjlighet. I ett land som Sverige - och i det övriga Europa - har vi nu så många muslimer att risken för en islamistisk terrorist att döda också rättrogna måste vara ganska stor. Finns det inte en imam någonstans som kan utfärda en fatwa så att terrorn upphör? 

Ack nej, så fungerar det inte i den muslimska världen eller bland muslimer i västvärlden. En sådan fatwa skulle nämligen utlösa nästa strid bland muslimer. Terrorn skulle och kommer att fortsätta. I källarmoskéerna och i moskéerna en trappa upp kommer man att fortsätta träta. Och så länge det finns en bok som Koranen och den har makt över sina läsare kommer dödandet att pågå. Koranen är själva källan till det muslimska och islamistiska hatet, våldet och massakrerna.


Inga kommentarer: