söndag 9 april 2017

Islamismen, vad och varför

Foto: Astrid Nydahl
När jag säger att jag föraktar islamismen och försäkrar att jag bekämpar den på de få sätt jag förmår hör människor något annat. De tror sig höra "Jag föraktar muslimer". Det kan man förstå, men det är inte det jag säger. Skälet till att man tror sig höra eller läsa detta är i första hand obildning och ointresse. Därför diskuterar jag inte med människor som missförstår på det sättet. Man kan inte diskutera utifrån obildning.


Hassan al-Banna (1906-1949)
Islamismen är i första hand en politisk-religiös rörelse baserad på Koranens texter (två exempel är Koranen 5:51 ”bli inte vänner med judar och kristna” samt 2:191 ”döda dem varhelst ni finner dem”). Den kan sägas ha fått sin ideologiska start med Hassan al-Banna i Egypten, Muslimska brödraskapets grundare, eftersom det var han som tillbakavisade "hjärtats jihad" till förmån för "svärdets jihad". Jihadismen är således islams militära sida, dess våldspredikan och dess terrorbas. Han menade att det var varje muslims plikt att upphöra leva under de otrognas styre - det är oss han menar! - och att med våld få detta "missförhållande" att upphöra. Islamismens terror fick därmed sin ideologiska grund och utifrån den handlar varje islamist, oavsett om han anser sig förtryckt i New York, Berlin, London, Stockholm, Kabul eller St Petersburg.

Man kan förhålla sig negativ till islamismen av många olika skäl. Man kan vara ateist och förneka islams giltighet på samma sätt som man gör med andra religioner. Man kan vara en teologiskt övertygad människa utifrån sin egen religion, oavsett vilken. Men man kan också, utifrån studier av Koranen och islamisk praktik ta ställning emot den våldsamma och mordiska islamismen.

Så kommer det att förbli. Utan islamismen kunde vi kanske känna en större trygghet, oavsett var i världen vi lever. Utan religion alls skulle förstås vara det bästa alternativet. Men det är nu inte så människan är konstruerad.

Svensk statstelevision och andra kanaler har sedan attacken sänt mer eller mindre på heltid. Har man ens försökt berätta för svenska folket vad det är för en ideologi som styr terroristerna? Har man ens med ett enda ord nämnt islamismen? Nej, rakt tvärtom har man som vanligt dränkt tittarna i den korrekta känslosåsen. Man "känner" väldigt mycket men förstår väldigt lite. Den som styrs av sitt känsloliv i politiska stridsfrågor - som här frågor om liv eller död - kommer heller aldrig att kunna stå islamismen emot. Det har våra politiker och minst en kung under lördagen bekräftat med sina tomma och meningslösa fraser. Nu kan vi bara invänta nästa attack. Att den kommer kan vi vara förvissade om. Vi vet bara inte var och när. 

Uppdatering: Korancitaten ovan fick just idag en praktisk belysning. Jag citerar ur The Independent:
At least 32 people have been killed in two bomb attacks targeting two Egyptian churches packed with Palm Sunday worshippers.​The first attack took place in the Mar Girgis church in the Nile Delta town of Tanta, north of Cairo, killing 26 and wounding 71. Later, a second blast in front of a church in Alexandria killed 11 people and wounded 66, the health ministry said. State TV said a suicide bomber carried out the attack. It was the latest in a series of assaults on Egypt's Christian minority, which makes up around 10 percent of the population and has been repeatedly targeted by Islamic extremists.8 kommentarer:

Stefan Lundin sa...

Bra skrivet, Thomas. Ja, vad är islam för religion egentligen? Det har våra makthavare inte en susning om, de tror att man lätt kan förena kristna och muslimer sida vid sida (källa:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking#!/page/7/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stat). En talande bild om islam och muslimska länder är hur högt rankade universiteten är i dessa länder. Svaret är att det inte finns ett enda universitet från ett muslimskt land som rankas bland de 200 bästa i världen. Allt vårt vetande och all teknologisk utveckling fås m.a.o. i västvärlden där ett tänkande fritt från religion finns. När tro väger tyngre än vetande avstannar också all utveckling.

Unknown sa...

Jag har läst allt som finns att läsa idag om islam. Säg en boktitel av någorlunda status och jag har läst den. Min slutsats är att det finns ingen islamism. Det handlar om islam! Dess företrädare dvs muslimer måste behandlas som företrädare för nazismen.

Peter Dahl Läkare Göteborg

Lars-Erik Eriksson sa...

Inbillar mig att det finns åtminstone tre olika sätt att vara muslim på:
1) Rättrogen, ortodox shariaföljare som inte gör skillnad på kyrka o stat.
2) Sekulariserad, i alla avseende religiöst medgörlig, en slags newageare, likt de flesta av dagens kristna världen över.
3) Den som öppet tar avstånd från sharian och även kritiserar våldet, terrorn och islams hatmånglare.
Förmodligen är grupp 3 i minoritet (bl.a. eftersom de riskerar sina liv) och först när denna grupps medlemmar med råge överstiger grupp 1's diton kan vi börja hoppas på tillnyktring, reformation.

Unknown sa...

Nej nej nej
Reformerad islam är INTE islam.

Peter Dahl

Lars-Erik Eriksson sa...

Är inte men kan och måste.

Unknown sa...

Jag tror inte att Du förstod mig.
Islam ska motarbetas precis som nazism.
Det finns ingen som förespråkar reformerad nazism.

Peter Dahl

Lars-Erik Eriksson sa...

Och jag betvivlar att du förstod mig.
Hänvisar till Gunnar Heinsohn, prof. i sociologi i Bremen.
Han hävdar med emfas att det direkt problemet med MENA är överskottet av unga män.
När unga män (15-29 år) uppgår till 30% eller mer av en populations totala antal män och man inte är utsatt för svält, då kommer det att uppstå inbördeskrig av rent biologiska skäl.
För att sedan stå ut med att mörda grannar, vänner, släktingar så behöver man en ideologisk eller teologisk ursäkt.
Såklart att Islam antagligen konserverat stam- och klankulturen och hjälpt till att förhindra just en reformation och utveckling mot civilisering samt demokrati i arabvärlden och dess erövrade territorier, men den s.k. arabiska våren är alltså en effekt av oljeinkomster utan ansträngning och ett ohejdat barnafödande.
F.ö. anser den goda professorn att väst inte skall ägna sig åt asylinvandring från MENA.

Unknown sa...

Rest my case

Peter Dahl