tisdag 18 april 2017

Konfrontationer eller allianser?

Foto: Astrid Nydahl
Varför just nu? Jag ser den tilltagande krisen runt Nordkorea och Syrien som beståndsdelar av en global och ny omgruppering av maktintressen. Den politik som grundades i appeasement (Ryssland-USA, Kina-USA för de stora maktblocken efter murens fall) förändrades under 2016 stegvis mot något annat. 

I och med att Trump vann presidentvalet och ganska snart visade sig redo att bryta mot grundläggande vallöften fick vi se en omtumlande och snabb förändring av utrikespolitiken. Syrienpolitiken blev kanske den första viktiga. Sedan kom, som en direkt följd av bombningarna i Syrien, något som liknar konfrontationspolitik gentemot Ryssland (vilken skulle kunna betraktas som logisk och i Obamas anda, trots att Ukraina och Krim inte nämns särskilt frekvent). 

Mullrandet om Kinas dumpade priser förbyttes efter Trumps möte med Xi Jinping till något annat, nu var kineserna plötsligt en del av de bra pojkarna. Här tycks allt kretsa kring en ny politik: Kina har uppenbarligen gjort några avgörande utfästelser och vicepresident Mike Pence´s  besök i Sydkorea och Japan passar in i det pussel som kan förklara hoten om fullskaligt krig. Utan Kina och Japan skulle USA - inte ens under Trump - ge sig ut på så farligt vatten. 

Alldeles oavsett vad kan man konstatera att vi lever i spännande tider. Så brukar det uttryckas. Själv skulle jag säga att de inte bara är spännande utan också farliga. Lägger vi till dessa aspekter vad som sker i Europa med anledning av Brexit och det förmodade nyvalet i Storbritannien så har vi onekligen något som osar katt.


1 kommentar:

Cello Jr sa...

Hej Thomas

Tack för intressant analys. Själv upprörd över Trumps brutna vallöften. Den nyisolationistiska linje han företrädde i valrörelsen var det som gjorde honom till en frisk fläkt och ett löfte om ett trendbrott. Så chocken i samband med Syrien-attacken var stor. Jag minns ju allt tal om bråket med CIA och det är väl inte orimligt att anta, att mannen utsattes för påtryckningar för att ändra åsikter i väsentliga avseenden. FBI-chefen Hoover samlade ju material om alla kända amerikaner: Sinatra, Kennedy, Martin Luther King, etc. Det var därför ingen vågade avsätta honom. I dagsläget är ju avlyssningsmöjligheterna vida överlägsna och jag kan tänka mig att Trumps ekonomiska äventyr i det förflutna kan rymma kriminella inslag. Skumt i alla fall med en sådan volte-face.