tisdag 24 september 2013

Ur Søren Ulrik Thomsens diktsamling Rystet spejl

Bild: Astrid Nydahl
 
Søren Ulrik Thomsen
 
RYSTET SPEJL
 
(några korta strofer i min översättning):
 
nu när syrenerna blommar
och jag underligt nog är äldre
än min morfar fick bli
så klädd i hans kostym
går jag en tur i den moderna världen
vars obegriplighet är banal
jämfört med att korsa gränsen
från att självklart finnas
till det märkliga att inte vara död.
*

Som ung tedde sig barndomen för mig
lika avlägsen och overklig som döden

*

Mellan alla dessa dikter
om döden och minnet
finns det här plats för 11 rader
om maskrosorna
vars ljus jag också i år hade glömt
på en och samma gång tänds som ett tivoli
och om att falla i var sin sömn
i samma säng
och vakna när natten är djupast
och stillheten störst
men en hand så lätt på sin axel.

 
 
(jag läser stroferna inför fredagens begravning av ett litet barn)