tisdag 17 september 2013

Nytt danskt slag mot yttrandefriheten

Firoozeh Bazrafkan
Igår dömdes den Iransk-födda, danska konstnären Firoozeh Bazrafkan enligt den så kallade "racisme-paragraffen" (Se definition nedan och smaka på varje ord! Detta är Danmarks motsvarighet till vår "hets mot folkgrupp"), sedan hon i sin blogg skrivit att 
"jeg er meget overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel"
Lars Vilks kommenterar klokt:
"Kanske bör man kräva certifiering av äkta rasister. Ett sådant certifikat kan t ex komma genom ett domslut. Idag fick Danmark den vägen en rasist. Konstnären och debattören Firoozeh Bazrafkan fälldes för hets mot folkgrupp (efter att ha blivit frikänd i första instans). Hon har iransk bakgrund men en sådan autenticitet duger inte längre eftersom vi ser ett genomslag för vad man kan benämna ”rasism i det utvidgade fältet”. Bazrafkan behöver inte se detta som en stor olycka, som just konstnär och debattör är det bättre att bli fälld än friad. Det gynnar hennes kritiska projekt. Men när vi lever i ett samhälle (i det här fallet är förhållandena desamma i Danmark och Sverige) där man stämplar in brottslingar på det sättet kan man inte säga annat än att vi lever i farsens tid."
Det som nu hänt Bazrafkan är ytterligare en spik i yttrande- och tryckfrihetens kista. Imamer och andra islamistiska krafter gnuggar händerna, allt tycks gå enligt deras schema och önskemål. Också i Danmark.

§ 266 a. Den, der ved Udspredelse af falske Rygter eller Beskyldninger forfølger eller ophidser til Had mod en Gruppe af den danske Befolkning paa Grund af dens Tro, Afstamning eller Statsborgerforhold, straffes med Hæfte eller under formildende Omstændigheder med Bøde. Er Rygterne eller Beskyldningerne fremsat i trykt Skrift eller paa anden Maade, hvorved de er naaet ud til en større Kreds, er Straffen Hæfte eller under skærpende Omstændigheder Fængsel indtil 1 Aar.