torsdag 5 september 2013

Om hygienhysteri och alzheimer, Vattenrikets författare och Vilks inför en beväpnad "konstnär"


Anslagstavla, Nogersund. Foto: TN
Eftersom alzheimer är alltför vanligt förekommande i min släkt - min egen mamma dog i sjukdomen endast 64 år gammal - läser jag vad jag kommer över i ämnet. Idag rapporterar Guardian om en ny forskningsrapport:
"In their report which was published in the journal Evolution, Medicine and Public Health, the researchers concluded that hygiene was positively associated with risk of Alzheimer's disease. Countries with a greater degree of sanitation and lower prevalence of pathogens had a higher burden from the disorder. Countries with a greater degree of urbanisation and wealth also had higher Alzheimer's burdens.
Whether hygiene causes the pattern is not yet clear – cleanliness or infectious disease might be associated with some other factor – but the team does have a speculative hypothesis for how the two factors might be linked.
Exposure to micro-organisms – good and bad – is important for the body to develop proper immune responses.
The researchers' "hygiene hypothesis" suggests that as societies have become cleaner, the reduced level of contact with bacteria and other kinds of infectious agent might stall the proper development of important elements of the body's immune system such as white blood cells. The team suggests that developing Alzheimer's might be linked to autoimmune disease, in which the body's immune system attacks itself.
"Alzheimer's disease (AD) shares certain etiological features with autoimmunity," the researchers wrote in the journal Evolution, Medicine and Public Health. "Prevalence of autoimmunity varies between populations in accordance with variation in environmental microbial diversity. Exposure to micro-organisms may improve individuals' immunoregulation in ways that protect against autoimmunity, and we suggest this may also be the case for AD."
För ett antal år sedan påpekades ett liknande samband gällande barnallergier. Det handlade då om en jämförande studie i Sverige och Baltikum. På andra sidan Östersjön är barnallergierna fortfarande ovanliga, i Sverige är de extremt vanliga. Hygienhysterin som boven i båda fallen? Duschningsterapin, hygienprodukterna, tvålarna, parfymerna - allt sammantaget som den västerländska människan ägnar sig åt dagligen måste förstås få någon form av bieffekt. Vid sidan av "renheten" uppstår kanske just det som rapporten kallar för brist på mikroorganismer. Intressant är det under alla omständigheter.

***

Imorgon är det premiär för en ny app som finns att låna på Naturum i Kristianstad. I den presenteras åtta författare som verkat eller verkar i Kristianstad, och det ges exempel på författarnas texter om det unika Vattenriket. Jag är mycket glad att få vara med i detta sammanhang. Bland de övriga, levande eller döda, finns Birgitta Trotzig, Eva Ström, Olle Hammarlund, Eva Waldemarsson och Walter Nilsson. Vattenriket är i högsta grad en del av min vardag. Så ofta jag kan cyklar eller vandrar jag där, då det bara finns på armlängds avstånd från mitt hem. Ansvarig för projektet är den alltid så fyndige och kreative Per-Erik Tell.

***

Nog kan man inlemma gårdagens "attentat" mot Lars Vilks i hela Rondellhundsprojektet. Det handlade i själva verket om en konstnär som för galleristen ville uppvisa sitt senaste verk, i form av ett vapen! Det var det ingen som kunde veta. Och Vilks säkerhetsfolk agerade precis som de ska göra, genom att oskadliggöra mannen. Hur naiv får man vara i sammanhang som dessa? Handlar det om en renodlad stupiditet? Nå, Vilks har sagt sitt i saken och mannen kommer förmodligen att ställas till svars för sitt handlande. Ursprungsmisstanken är "olaga vapeninnehav" - men det kan ju komma att ändras. Oavsett slutresultatet kan vi konstatera att han, om än på ett ovanligt klumpigt och dumt sätt, nu kommit att ingå i verket.

Bilder från händelsen kan man se här i österrikiska Der Standard.

Så här ser konstverket ut, bilden från Kvällsposten. Hur kan någon vara så oerhört korkad att gå in på just det galleriet med ett sådant verk? Jag skulle själv ha blivit livrädd för det. Och han gjorde det medan Vilks befann sig där. Läs artikeln i KvP och förundras. Utan tvekan skulle vem som helst ha kopplat detta konstverk till dödsdomen mot Lars Vilks och utan dröjsmål ha kastat sig över mannen. Som livvakterna gjorde. Att beklaga sig lär inte hjälpa.