måndag 23 september 2013

De Nio. Litterär Kalender 2013

Jag tänker varje gång den kommer att den är en av Sveriges få läsvärda kulturtidskrifter. Och ändå är den en bok. De Nio. Litterär Kalender 2013 är lite speciell. Det utläser man förstås redan av underrubriken: Samfundet De Nio 100 år. För så är det, hundraårsjubileum kräver förstås särskild omsorg från samfundets medlemmar. Därför har årets bok helt skrivits av just dessa nio: Nina Burton, Kerstin Ekman, Madeleine Gustafsson, Gunnar Hardin, Inge Jonsson, Agneta Pleijel, Niklas Rådström, Johan Svedjedal och Anders R. Öhman. Till deras texter kommer ett omfattande samtal mellan Mikael van Reis och årets mottagare av De Nios Stora Pris, Aris Fioretos.

Det är svårt att lyfta fram enskildheter den här gången. Hela numret hänger samman så fint. Men man kunde kanske ändå först peka på Inge Jonssons och Kerstin Ekmans texter om den historiska bakgrunden för Samfundet De Nio och grundaren Lotten von Kræmer. Som litterärt anknutna texter håller jag särskilt Madeleine Gustafssons betraktelse om översättandets konst och översättarens position i litteraturens värld och Nina Burtons Gutenberggalaxens nova för att vara de absolut bästa. Låt mig bjuda på två korta citat. Gustafsson först:
"Men när allt är som det ska, när en översättning fungerar, då är tilliten där. Den skapas genom allt det - nu - osynliga, enorma detaljarbete som har föregått texten. Rytm, ordval, fakta - allt detta utgör tillsammans en text som är som fast mark, inte tunn is. Det är en stor gåva."
Med dessa ord avslutar hon sin artikel. De kan sporra till läsning av hela! Burtons text börjar med ett antikvariatbesök i Basel.  När hon yttrar orden "Ja, här har tiden stått stilla" provocerar hon ägaren, "en kufisk man i obestämbar ålder" att vakna, först med småilska kommentarer och sedan med något som liknar ett samförstånd. Det är en både fascinerande och rolig text.

Det avslutande och mycket långa samtalet med Aris Fioretos är litteratur av högsta kvalitet. Jag ska inte ens orda om det, bara säga att årets bok från De Nio bör införskaffas just för det samtalet. Det är inspirerande och uppfordrande på ett sätt som texter på svenska alltmer sällan lyckas bli.