onsdag 15 juni 2011

Sten Selander om kultur och primitivitet i boken "Modernt"


I min samling äldre böcker finns den här pärlan, som jag fick i present av Per Helge för drygt två år sedan. Att läsa den är att stiga ner i en kulturkrets som hade kunnat vara vår om vi vårdat den bättre.

Sten Selander argumenterar i Modernt. Lekmannapredikningar i radio (Bonniers, 1932) utifrån en kulturkonservativ hållning som jag känner sympati för. Underrubriken ger dock det felaktiga intrycket att boken skulle bestå av något slags religionspredikningar. Så är inte fallet, Selander skriver själv att boken är skriven av “en person med vanlig allmänbildning, som haft tid och tillfälle att fundera en smula mer än de flesta andra över några aktuella problem.” Vidare säger han att “större delen av det här sagda är tidigare framfört i radio och skulle inte heller ha kommit vidare, om inte åtskilliga lyssnare uttryckt en önskan att se den ifrågavarande föredragsserien i tryck.”

Selander understryker att han inte alltid formulerat tankarna oberoende av sådana som Ortega y Gasset, Ferrero, Stuart Chase, Eddington “och åtskilliga andra”. Citat från sådana har han undvikit därför att han inte velat ge boken “en falsk prägel av vetenskaplighet”. Det är sympatiskt på sitt sätt. Ändå tror jag att uttryckliga citat kunde ha bidragit till att läsarna sökt vidare i de ämnen som han berör.

Jag smakar på en passage ur boken:

“Kultur är medvetenhet, ansvarskänsla, självtukt och självövervinnelse; den är kosmos. Och primitivitet är omedvetenhet, uppgående i ögonblicket, ohämmade drifter och blind livsvilja, måttlöshet och mållöshet; den är kaos.”

Och en annan passage som kan verka stå i motsättning till den första:

“Och liksom en alltigenom ‘kultiverad’ personlighet utan alla naiva, omogna, pojkaktiga drag fortare än andra uttömmer sina resurser och fastnar i steril självupprepning, så mumifieras en kultur och stelnar i bysantism, om den inte tid efter annan förnyas och föryngras genom vågor av primitivitet ur de spontant levande, oförbrukade skikten (…) Ett färdigdanat kosmos föder inga nya stjärnor; de nya stjärnorna föds bara ur kaos.”

Nu blir resonemangen riktigt intressanta, och när de kommer in på maskincivilisationen och moderniteten slår det gnistor om Selander. När han sedan också poängterar att “de drifter som kulturen strävar att betvinga är just de som främst behärskar den hänsynslösa, asociala egoist, vi alla bär dolda någonstans i själens bottenskikt…”

Det är utmanande och givande läsning, trots att den i många avseenden ter sig urgammal. Grunden för Selanders betraktelser kunde dock inte ha varit aktuellare än nu, vad som utgör grunden för en civilisation, hur den vitaliseras eller går mot sin undergång, är ämnen som dagligen belyses av det vi kallar “verkligheten”.

7 kommentarer:

Frederick sa...

Thomas,

Det gläder mig oerhört att se dig skriva om Selander. Människor som han, Alf Ahlberg, Hans Larsson, Gunnar Hirdman, Natanael Beskow visste vad de talade om.

Ja, de tillhör sannerligen en annan tid. Idag kan man nästan tro att de kom från en annan planet! Så långt deras humanistiska, djupa tänkande går jämfört med vår tids pissliberalism, reflexvänster och ärkekonsumism.

Dessa gamla liberala humanister och milt kulturkonservativa med sin fina jämviktsfilosofi och uppmaningar till besinning, kultur, måttfullhet och skönhet - det är ett livselixir som skulle behöva injiceras i vår botoxstela tid.

Inre exil sa...

Tack Frederick, som du vet umgås jag mycket med dessa herrar. När jag kom in som biträdande redaktör för Studiekamraten och sedan blev både redaktör och ägare av den, visste jag att det var ett viktigt arv att förvalta. Som du vet var Ahlberg något alldeles särskilt viktig.
Jag kör en serie nu med sådant som är skenbart gammalt. Imorgon blir det Eyvind Johnson, sedan väntar andra som du kanske också finner intressanta.

Frederick sa...

Ja, jag kommer ihåg att du tidigare nämnt dessa herrar. Det är ett fint arv du förvaltar! Och viktigt.

Johnson har betytt en del för mig. Dock har jag bara läst en roman - Favel ensam. Och hans "Dagbok från Schweiz". En del annat upplever jag tyvärr som ganska ålderstiget rent språkligt sett. Det som varit viktigast för mig är hans essäer samlade i "Personligt, politiskt, estetiskt", flera Johnson-biografier (bl a Örjan Lindbergers). Hans humanistiska patos och intressanta politiska sammansättning (krapotkinanarkism + liberal humanism) finner jag väldigt inspirerande.

Kan också rekommendera "Stunder, vågor" - en samling av Johnsons prosatexter och essäer.

Inre exil sa...

Frederick, det var märkligt, för det är just Dagbok från Schweiz det handlar om. Och du kommer att se att mina tankar om Johnson är förbluffande lika dina. Jag har en färdigskriven text här som jag lägger ut vid midnatt.

Frederick sa...

Thomas,

Spännande! Jag ser fram emot texten.

Malou sa...

.. så gör även jag.

Petra Rhodin sa...

Och jag med. Håller just på att läsa Romanen om Olof. Roligt att Eyvind Johnson får uppmärksamhet.