onsdag 29 juni 2011

Arabisk höst - redan? Ayaan Hirsi Ali analyserar i ny artikel.

Den 9 maj publicerade Ayaan Hirsi Ali en intressant analys av den arabiska våren och Muslimska brödraskapet. Det är inte många kritiska röster som hörts, men några av dem har pekat på att det redan är höst, och därmed tid för islamismens regimer - istället för de forna sekulariserade. Fängelserna är fulla och jakten på den monolitiska ordningen inledd.

Hon säger att dödandet av Osama bin Laden var välkommet eftersom allt han själv stod för vara död och glädjen i att döda, men att man inte får tro att hans död innebär slutet för Al Qaida. Sedan påpekar hon att bin Ladin inte var det minsta originell och att han själv hämtat både idéer och inspiration från Muslimska brödraskapet och den muslimske teologen Abdullah Yusuf Azzam, som undervisade bin Ladin och andra i Saudiarabien.

Till skillnad från al Qaida har dock brödraskapet förstått att våldsanvändningen lätt kan leda till nederlag, eftersom den alltid möts av ett starkare statligt våld. De islamister som inte vill ha kortsiktiga segrar utan arbetar med långsiktiga mål är också den svåraste nöten att knäcka, då jihadismen kan få oss andra att tro att dess mål verkligen är demokrati. Hirsi Ali vill ta Egypten som exempel på hur fel detta är:

”Just how likely is it that Egypt will end up — after the inevitable transition period — being ruled indirectly or directly by the Muslim Brotherhood? The answer depends on a combination of three factors — two domestic and one foreign:

1. The Brotherhood's strength within the Egyptian military, which is still in charge of the country;
2. The absence of a formidable secular rival within Egypt;
3. The willingness of America and her allies to underestimate the ambitions and the political skills of the Muslim Brotherhood.

For the moment it looks like all three factors are working in favor of the Muslim Brotherhood. Make no mistake: The Brotherhood are working to realize the vision summarized in their motto: "Allah is our objective; the Prophet is our leader; the Qur'an is our law; Jihad is our way; dying in the way of Allah is our highest hope."

Här kan man säga att Hirsi Ali på ett kärnfullt sätt sammanfattar Brödraskapets taktik och strategi. Hon understryker att de långsiktiga målen bland annat är:

”Building the Muslim society; Building the Khilafa (a form of union between all the Islamic states); Mastering the world with Islam.” I det ingår också att skapa en “ny människa” som helt präglas av islam och dess moral- och religionsregler.

Vi känner igen tankegången från andra totalitära system, där ”den nya människan” alltid slutade i tortyrkammaren, förvisningen eller avrättningen. En människa helt byggd på idéer är naturligtvis omöjlig att skapa. Men försöken leder alltid till samma mordiska resultat.

Hirsi Ali understryker att det är sharia-lagarna som ska reglera detta system av “virtue and vice police to enforce the Sharia lifestyle and an education and information system that seeks to indocrinate the youth and build "the Muslim individual."

Mot denna bakgrund, och det faktum att Brödraskapet stärker sina ställningar är det minst sagt befogat att fråga sig om våren redan blivit höst, eller om det finns något slags hopp för de arabiska stater och folk som ännu kämpar mot sina herrar (där Libyen, Syrien och Jemen ter sig som de svåraste exemplen). Jag rekommenderar er att läsa hela Hirsi Alis text.

Redan i februari skrev hon denna essä i Huffington Post om brödraskapet i Egypten. Och vill du läsa mer om hennes arbete finns The AHA Foundation här.

Inga kommentarer: