lördag 11 juni 2011

När lördagen kom...

Jag vet väl hur det kan bli. Och ändå så oförberedd inför anstormningen denna dag. Studenter, vad är det? Jag gick ut nionde årskursen 1968, och cyklade direkt till Pripps bryggerier för att jobba, och kunde inte ens föreställa mig att det fanns ett alternativ.

Uppdragen med rötterna?

Å nej, rötterna finns kvar, sega, sura och tröga. Men utan rötterna finns varken det förflutna eller det kommande. Jag äter tid som andra äter bakelser. De är inte ens söta, de är sega, sura och tröga. Det kommande är mycket likt det förflutna: krig, terror, hat och mellanmänskliga strider.

Foto från Hangö i Finland, Ulrika W.

2 kommentarer:

annannan sa...

Det här är ju mycket intressant.

Var det för att det var 1968 som du resonerade så? (Det är förstås en omöjlig fråga att besvara, ungefär som att fråga en fågel hur det är att kunna flyga).

Inre exil sa...

Nej Anna, det var en ren tillfällighet. När jag slutade grundskolan kom jag inte in på den tidens fack- eller gymnasieutbildning. Jag sökte jobb på Pripps och fick börja första vardagen efter terminsslut. Var kvar där hela sommaren och blev butiksbiträde på hösten. 1968 var bara en slumpvis årssymbol för mig. Allt hade med verkligheten och själva livet att göra.