lördag 11 juni 2011

När lördagen kom...

Jag vet väl hur det kan bli. Och ändå så oförberedd inför anstormningen denna dag. Studenter, vad är det? Jag gick ut nionde årskursen 1968, och cyklade direkt till Pripps bryggerier för att jobba, och kunde inte ens föreställa mig att det fanns ett alternativ.

Uppdragen med rötterna?

Å nej, rötterna finns kvar, sega, sura och tröga. Men utan rötterna finns varken det förflutna eller det kommande. Jag äter tid som andra äter bakelser. De är inte ens söta, de är sega, sura och tröga. Det kommande är mycket likt det förflutna: krig, terror, hat och mellanmänskliga strider.

Foto från Hangö i Finland, Ulrika W.