onsdag 8 juni 2011

Helveteshålet.

Det är alltid lätt att falla ner i helveteshålet, men för den som vill upp igen ges det ingen som helst hjälp. Nej, jag har själv inte fallit ner där (just nu), men jag kom att tänka på detta när jag begrundade några andra människors öden. Det tycks vara något av en naturlag att förloraren är dömd att förlora resten av sitt liv. Allt hon tar i blir aska och damm, allt hon vill och längtar är ouppnåeligt. Kan någon utanför bidra med en lösning? Kanske temporärt men inte för en avgörande förändring. Det är den enda slutsats jag kan dra efter femtionio år i livet, omskakad av både det ena och det andra, nära mitt eget liv eller alldeles runt hörnet.

Foto: Ulrika W.