måndag 27 juni 2011

Måndag och två korta.

Fem steg till Krakow är en vacker presentbok i storformat om den polska staden. I ord och fotografier berättar den om de mest skiftande ämnen och teman, men det sammanhållande tycks ändå vara de fem författarna. Även om jag får känslan att de som individer – författare och fotografer – ägnar sig själva stort utrymme, tycker jag att boken väl motiverar sin plats i gränslandet mellan seriös kulturhistoria och lättillgängligare introduktioner av polsk historia, geografi, kultur och politik. Boken innehåller kortfattad eller fördjupande sidoblickar på den kommunistiska tiden, som idag förvandlats till kitsch för turister, och den judiska epoken som slutade i katastrof, också den idag turistanpassad. När man besöker nobelpristagaren Czesław Miłosz hem, som idag är museum, får man dessvärre boktips på engelska, också av böcker som finns översatta till svenska som Själar i fångenskap. Nöjesliv, restauranger och vardagligt stadsliv upptar mycket av platsen i boken som är väl lämpad för den som första gången ska besöka Krakow.

*

Georg Klein: Jag återvänder aldrig. Georg Klein, född 1925 i Ungern, är läkare och professor. Han har parallellt sedan 1980-talet utvecklat ett av de intressantaste essäistiska författarskapen i Sverige. Han har en lång rad egna verk bakom sig, liksom verk han skrivit i samarbete med andra.

Den nya essäsamlingen rör sig kring ett tema som han många gånger återkommit till, och som dels behandlar den ungerska, judiska erfarenheten, dels specifika utbrott av antisemitism från den nazistiska förintelsen och framåt. Han skriver intressant om svenska exempel på detta och de blir ofta både drastiska och oroväckande. Klein utvecklar också i boken sina tankar kring händelseutvecklingen i det postkommunistiska Ungern. I olika texter visar han hur ett hat mot landets judiska befolkning hela tiden finns latent under en mer eller mindre polerad fasad. Kleins resonemang om den judiska identiteten är särskilt intressant då den utgår ifrån en rad olika erfarenheter, där också den svenska spelar roll.

Inga kommentarer: