lördag 11 juni 2011

Om lycka, på Nietzsches sätt.

Effekten av lycka. - Den första effekten av lycka är en känsla av makt: denna vill komma till uttryck, antingen för oss själva, för andra människor eller för inbillade väsen eller föreställningar. De vanligaste sätten att uttrycka sig på är att ge bort, att håna eller att förstöra, - alla tre har samma drift till grund.

Nietzsche: ur Morgonrodnad. Tankar om de moraliska fördomarna (Symposion, översättning av Peter Handberg). Foto: Ulrika W.

Inga kommentarer: