tisdag 17 april 2012

Engels, industrialismen och resten av bokskrivandet.

Det är snart fyrtio år sedan jag senast läste Friedrich Engels Den arbetande klassens läge i England.

Eftersom Engels i den boken skildrar industrialismens barndom, också i Black Country (West Midlands), bestämde jag mig för att ha läst den innan jag reser dit igen. Det har jag nu gjort. Min första iakttagelse är att detta är ett lysande socialreportage. Boken har nästan inga uttalat agitatoriska sidor, den saknar den politiska pamflettens förenklingar och resonerar istället utifrån fakta. Dessa inhämtar Engels på plats.

I 24 månader reser han runt i England, samtalar med de allra fattigaste och föraktade, besöker arbetsplatser och inte minst samlar han material ur press och andra tryckta källor. Han säger att han ”avstod från medelklassens sällskap och middagar, dess portvin och champagne, och ägnade mina lediga timmar nästan helt åt umgänget med vanliga arbetande människor”. Utgångspunkten var att Engels under denna tid var anställd som bokhållare i ett spinneri i Manchester, där hans far var delägare.

Jennymaskinen, Spinning Jenny.

Engels konstaterar att framväxten av den engelska arbetarklassen tar sin början under andra hälften av 1700-talet, då ångmaskinen och maskiner för bearbetning av bomull uppfinns. Den industriella revolutionen har inletts. Jennymaskinen uppfanns 1764 av en vävare som hette James Hargreaves. Den var en enkel föregångare till mulstolen (Cromptons maskin, uppfunnen 1779, drevs av en mulåsna som vandrade runt).

Mulstolen, Spinning mule eller Mule Jenny.

Från att ha varit ett hemarbete för hela familjer blev nu bomullsproduktionen industriell, om än i mindre skala. Jordbruksfamiljer som bearbetade ullen försvann gradvis och uppgick i ”den uppstående klassen av vävare, som levde helt på lönearbete, som inte hade någon som helst egendom, inte ens den låtsade egendom som bestod av ett arrende, och blev på så vis arbetare, proletärer.”


*

Jag har skrivit färdigt kapitlet om Engels och den tidiga industrialismen (inte minst gruv- och stålindustrin och olika aspekter av barnarbete i väverierna). Det innebär att luften under vingarna är mycket påtaglig. Ambitionen är att ha en skiss för hela arbetet med mig till England om en månad. På plats i Black Country är det så dags att samla material till alla ämnesområden i boken. Redan imorgon fortsätter förstås arbetet.

*

Den översta bilden visar den unge Engels som samlade material till sitt arbete om den arbetande klassen i England. Han var bara 24 år då. Den undre bilden stämmer mer överens med den bild av honom som jag burit med mig i livet.

Inga kommentarer: