måndag 11 december 2023

"Judarna är färdiga efer det här" säger grönsakshandlaren

 Det fattades bara en lök- och tomathandlare i Paris för att korrespondent Ullerup skulle få det han behövde.

"Judarna är färdiga efter det här. Hela världen vänder sig emot dem" säger tunisiern bakom disken. Den som tycker sig känna igen formuleringarna från historieböckerna räcker upp en hand!

Var det inte färdigt med judarna också efter den nazi-tyska Förintelsen? Efter hela 1800-talets pogromer i Ryssland och hela det östra Europa? Var det inte färdigt med dem 1492 efter fördrivningarna från Spanien och tvångskonverteringarna i Portugal?

Ett tröstens ord till alla tunisiska grönsakshandlare kunde vara: nej, det var inte slut med dem, och det land och den nation, Israel, där de bor och verkar, och som skapades direkt efter Förintelsen är, om inte annat, ett bevis på att "judarna inte är färdiga efter det här".

 

Inga kommentarer: