tisdag 3 januari 2023

Vad innebär det att vara medskyldig?

Foto: Astrid Nydahl
Vad innebär det att vara medskyldig? Efter Förintelsen och Andra världskriget ägnade sig Europa utanför Tyskland åt att peka finger på "tyskarna". De ansågs alla kollektivt vara medskyldiga till de fasansfulla brotten. Också de som gjort motstånd eller arbetat underjordiskt mot nationalsocialisternas regim, fick ta del av skulden.

Likadant är det i dag med Putin-fascismens ohyggliga brott i Ukraina. Att vara ryss i dag är att vara fascist och krigare. Att vara ryss är att vara en del av den gigantiska ryska förtrycksapparaten. "Ryssarna" - alla och envar - är skyldiga. De ingår i en kollektiv skuld.

Jag tillåter mig - sakligt och osentimentalt - att sätta ett litet frågetecken i kanten. Hur kan dåtidens "tysk" och dagens "ryss", aktiva i motståndsarbete av många olika slag, vara medskyldiga? Är det inte en form av blodsmystik att hävda det? Var går i så fall gränsen för det blodet? Frågorna ställer jag både som privatman och politisk-filosofisk skribent (kan inte komma på ett bättre ord).

Om den kollektiva skulden skulle stå modell för vår tid, skulle alla de ryska, ukrainska och belarusiska intellektuella som flytt, inte gå att samarbeta med. Min äldste son gör det dagligen, han översätter deras verk och tolkar vid deras framträdanden. Kollektiv skuldbeläggning skulle ha hindrat dessa motståndets röster att göra sig hörda.

***

Vi kan vara tacksamma för att Ukraina allt mer framgångsrikt slår mot Putin-fascismen. BBC skriver på måndagen:

Ukraine says around 400 Russian soldiers have died in a missile attack on the occupied Donetsk region.

Russian officials contested the figure, saying only 63 of their troops were killed. Neither claim has been verified, and access to the Russian-controlled site is restricted.

The attack on New Year's Day hit a building in the city of Makiivka, where Russian forces were stationed.

It is extremely rare for Moscow to confirm any battlefield casualties. 

But this was such a deadly attack, says the BBC's Russia editor Steve Rosenberg, that staying silent most probably wasn't an option.

***

Bra är det också att ha konkreta uppgifter om de gangsters som skjuter och spränger sönder vårt arma land. Här finns en bra sammanfattning. Den handlar om de så kallade "rappare" som hanterar sprängmedel som vore det mikrofoner.

Inga kommentarer: