måndag 9 januari 2023

Skrivandet som terapi enligt Graham Greene

“Writing is a form of therapy; sometimes I wonder how all those who do not write, compose, or paint can manage to escape the madness, melancholia, the panic and fear which is inherent in a human situation.”

Graham Greene, Ways of Escape, publicerad 1980, oklart när den skrevs. 


Varje dag kretsar mina tankar på hur jag ska komma undan. Hur fly fältet utan att ställa till allt för mycket skada.


Graham Greene såg således skrivandet som en form av flykt. Det var Joyce Carol Oates som lyfte fram detta intressanta citat i helgen. Jag plockade genast upp det. Det är alldeles sant att skrivandet, också för mig, är ett sätt att - delvis - komma undan dårskapen och paniken.


Att samla på sådana skrivna stycken är bättre än att samla på dyrgripar, av det enkla skälet att de för mig är just - dyrgripar.

 

Inga kommentarer: