torsdag 22 september 2022

Att tala om Putin-fascismen på kliniken

Foto: Astrid Nydahl
 

Mest överallt, där det ges tillfälle, pratar jag med människor om Putin-fascismen och våldtäkten på Ukraina. På bussen, på kliniken, men också som igår, på fotvården. Den senare tar en timme och J. som skötte behandlingen hade mycket på hjärtat. Jämngammal med några av mina barn är hon. Och mycket upprörd över det Ryssland ställer till med.

Vem jag än pratar med tycks saken vara glasklar, och det gäller också oron inför framtiden och vad Putin kan tänkas hitta på. Hans hotfulla tal under onsdagen gav oss en fingervisning.

När vi samlade in pengar till vietnamesiska FNL i mina unga år, fick vi ofta höra "stick till Sibirien". I dag tycks okvädningsorden vara helt borta. Synen på Putins Ryssland kommer inte att förändras, ens när detta angreppskrig är över.

Inga kommentarer: