söndag 11 juni 2017

Nya Tider har proklamerat sin gräns

Foto: Astrid Nydahl
Jag har inte lagt mig i årets "debatt" om Nya Tider och Bokmässan. Men jag vill säga en viktig sak när jag nu sett Vávra Suk orma sig i medierna. "Det du kallar förintelsen" säger han med en fnysning. Om man inte ens kan se och förstå att det går en gräns vid nazisternas folkmord på judarna, det som sedan årtionden kallas förintelsen, har man skrivit ut sig ur varje rimligt sammanhang. Det har således Suk och Nya Tider gjort. Den som skriver i tidningen bör hela tiden vara medveten om detta. Frågan är om det finns ett sådant medvetande.

Jag lät Nya Tider sälja några av mina böcker. Det borde jag nog inte ha gjort. Ändå ansåg jag det då vara ett förnuftigt beslut eftersom varje ny läsare är en framgång. 

Om Suk och hans tidning vill vandra vidare i den sump där de tidigare befann sig - Nationaldemokraterna och nationalsocialismens mörka miljöer - har jag inga synpunkter på det, problemet är deras och dess yttringar sådana att jag endast kan och måste bekämpa dem - med ord förstås. 

Det frågetecken jag sätter gäller författare och journalister som skriver i tidningen, sådana som Arnstberg och Sandelin, som borde markera sin principiella invändning och sitt motstånd. 

Att förneka och/eller förringa ett av modern historias värsta och i detalj bäst och mest dokumenterade folkmord är inte bara osmakligt, det är obildat. 


Inga kommentarer: