fredag 4 mars 2016

Varningsskott och mord: konflikternas "boenden" i det nygamla riket

Haväng, Skåne. Foto: Thomas Nydahl
Det är turbulent också i min hemkommun nu. Polisen fick skjuta varningsskott igår kväll. Utanför Lindesberg har det skett ännu ett mord på ett så kallat "boende".

Denna turbulens kan utan omsvep betraktas som fragment av ännu fler importerade konflikter. Konfliktytorna är många: mellan sunni och shia, mellan islam och kristendom, mellan folkslag och inte minst mellan nationaliteter. Turbulensen kommer att växa, på samma sätt som den israelisk-palestinska konflikten fått växa utanför själva konfliktområdet. Judehatet i svenska städer är ett av många exempel på det.

Vill man studera konkreta exempel på hur islamiseringen ser ut finns det i dagens Independent ett kusligt och lärorikt exempel. Man berättar där om hur islamister leasar fem av Whitehalls byggnader och att det i kontrakter står att där inte får förekomma någon verksamhet som står i strid med sharia-lagarna. Här finns mer material om saken. Smaka på den och dra lärdom, det skulle jag säga till mig själv.

Det är fredag nu. Borde jag säga mer om turbulensen då? Vore det inte bättre att helgvila? Förberedelserna är redan klara: bra filmer hyrda för kvällarna, maten planerad och den vita vilans regim införd. Om bara dimman lättar kan naturen erbjuda något. Idag såg jag för första gången en hackspett vid ett träd, den sa mig att jag inte får glömma just naturen. I den finns både tystnaden och vilan.


Inga kommentarer: