måndag 14 mars 2016

"Övertygelserna" och kaffesumpen

Auschwitz. Foto: Astrid Nydahl
"Allt odrägligare blir för mig det tillfälliga i de flesta övertygelser", skriver Elias Canetti i Människans provins. Vad är "övertygelser" annat än högst preliminära antaganden som människan gömmer sig bakom, eller helt enkelt bara söker tröst i. 

Varje dag vänds verkligheten upp och ner. Allt fast förflyktigas. Gårdagens sanning blir morgondagens lögn. Den gångna veckan har vänt mycket upp och ner. Bomberna i Turkiet. De tyska delstatsvalen som i hög grad blev ett trefaldigt budskap om Tysklands asylpolitik. EU:s fumlande med ett Turkiet om hur många asiater det går per europé. Den svenska regeringens tafatta "beslutsamhet" som inkluderar semesteröppna gränsstationer. 

Övertygelser har förstås både de själva och deras anhängare. För mig handlar det bara om "övertygelser", om inte förr så efter nästa bomb, nästa massflykt eller nästa mandatperiod. Världens dagar tolkas i kaffesump men skrivs i sand.


Inga kommentarer: