torsdag 31 mars 2016

Ofrihet och beroende

Foto: Astrid Nydahl
”Ju ofriare ett land är, ju mer man blir iakttagen av staten, desto fler saker blir man förr eller senare indragen i på ett obehagligt sätt. Alltmer sällan kan man hålla sig utanför.”

Herta Müller, ur Kungen bugar och dödarInga kommentarer: