onsdag 30 mars 2016

Behoven efter fanatismen

Foto: Astrid Nydahl


  

”Har inte Europa, efter så mycket fanatism, behov av en våg av tvivel?” 

(E.M. Cioran: ur De la France, citerat i Tobias Dahlkvist, Eremiten i Paris)