tisdag 29 mars 2016

Konspirationer eller konkretioner?

Foto: Astrid Nydahl
Om livet styrs av konspirationer, vilka är då konspiratörerna? Jag ställer frågan av den enkla anledningen att jag ser många sådana idéer i dagens debatter. Det gäller mordet på Olof Palme (men inte på Anna Lindh), det gäller Estonias förlisning, invandrings- och islamiseringsfrågorna, välfärdens nedmontering, EU, USA (men nästan aldrig Ryssland eller Kina) och politikerklassen både nationellt och internationellt.

Jag har aldrig varit särskilt intresserad av konspirationsteorier. Skälet är ett och väldigt enkelt: världens alla problem, konflikter, krig och mellanmänskliga trassligheter är stora nog utan att de behöver kryddas med sådana teorier. De är, för att tala med gammal marxistisk terminologi, alltid konkreta! Det konkreta- eller om man vill ta till större ord: det sanna - finns alltid där, också när det till en början ter sig dolt i mörker. Och det finns sådana konkreta orsaker bakom också de händelser vi gärna vill skriva in i en konspiration. Därför är jag övertygad om att vi aldrig kommer att få veta sanningen om mordet på Olof Palme eller orsaken bakom Estonias förlisning. Det konkreta är redan begravt i tiotusentals villospår. Och för varje sådant finns det individer som vakar hårt. De ingår inte i konspirationer, men de bidrar kanske till förvirringen.


Det finns många andra områden som blir indragna i konspirationstänkandets sfär. Ett sådant - som angår stora delar av mänskligheten - är läkemedelsindustrins dramatiska tillväxt.  Jag behöver här egentligen bara utgå ifrån det konkreta: den industrin växer utifrån en skickligt formulerad strategi. Varje läkare är inte mutad av den. Men de flesta läkare är övertygade om att industrins nya rön och råd är riktiga och följer dem. I nästa led låter sig de flesta patienter övertygas. Ingen konspiration men en djävulskt bra formulerad försäljningsstrategi. Det gäller både fysiska och psykiska åkommor.

Man hade kunnat utvidga detta resonemang till många andra områden. Hur är det till exempel möjligt att varje samhälle i västvärlden fått stora delar av stadskärnor och/eller ytterområden förstörda av konsumismens tempel, galleriorna och storköpen? Det finns flera olika svar på det. Det kunde räcka att peka på hur den postmoderna kapitalismen fungerar för att se motiv och intressen bakom utvecklingen. Som sagt: sanningen är alltid konkret. Det får vi kanske återvända till.

Inga kommentarer: