tisdag 22 mars 2016

Blodbad i Koranens anda

Blodbadet som nu pågår i Bryssel är helt i Koranens anda:
”När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor.” (Sura 47:4) 

För varje nytt blodbad växer mitt förakt för alla som predikar om "kärlekens och fredens religion". IS-soldaterna i Europa vet vad de gör. Deras motiv är hundratals gånger uttryckt och ingen som har öron att höra med och ögon att se med behöver tvivla. 

Läs gärna intervjun med denna italienska statsvetare. Hans ord bör tas på allra största allvar. "Vi står inför en katastrof" säger han. Jag skulle lägga till att vi befinner oss mitt i en pågående katastrof. Europa har silat mygg och svalt kameler i många, många år nu. Det extrema inflödet av islam i våra länder har lagt grunden för katastrofen, och det har skett med överhetens, media- och politikerklassens goda vilja. De vet exakt hur mekanismerna har sett ut, men också idag, med så mycket lidande och så många döda häver de ur sig samma floskler som alltid, "ett hot mot det öppna samhället..." bla, bla, bla - som om inte "öppenheten" redan den är en av pusselbitarna och förutsättningarna för islamismens järngrepp.