torsdag 10 maj 2012

Kompletterande om småpartierna i Storbritannien, inför Black Countryprojektet.

Broad Street, Birmingham. Foto: T. Nydahl
Jag fortsätter att botanisera bland Storbritanniens mindre partier, som liksom EDL och BNP har kontroversiella program gällande både invandringen allmänt och islamismen specifikt. Det lilla jag här skriver om partiet Respect är bara en helt kort sak, eftersom jag planerar att besöka både dem och De gröna i Black Country, för att få vänsterns syn på tillståndet i riket.

British Freedom.

British Freedom (BFP) grundades 2010 av missnöjda medlemmar från British National Party (BNP). Missnöjet riktades dels mot bristen på öppenhet i BNP men också med ledaren Nick Griffins stil och uppträdande. Partiet registrerades i oktober 2010 av Peter Mullins, Peter Stafford och Paul Weston (som varit kandidat för UK Independence Party i London). Sedan i april är EDL-ledaren Tommy Robinson vice ordförande i partiet.

I ett tjugopunktsprogram redovisar partiet sina ståndpunkter, som bland annat innefattar ett utträde ur EU, stopp för all icke-västlig invandring, deportation av kriminella utlänningar, ett stopp för islamiseringen, stopp för socialbidrag till invandrare, uppmuntran av moral, äktenskap, familjen, lokalsamhället och nationen, och införandet av rökrum i landets pubar (!). Man kan således tala om ett program som vill innefatta det mesta och som därför spänner över både stora och små angelägenheter.

Partiet har, precis som BNP och EDL synpunkter på invandringen.De säger att Storbritannien alltför länge varit öppet för massinvandring, “nu är det dags att stänga dörren och stoppa fortsatt invandring”. Samtidigt betonar man att synen på minoriteter i landet är positiv, när de ”tagit till sig vår kultur” och betraktar därför ”integrationen som en plikt och inte ett val.”

Liksom BNP vill BFP deportera kriminella utlänningar. Också ”import av billig arbetskraft” vill partiet stoppa eftersom den ”hindrar brittiska arbetare från att få jobb”.

I lokalvalen i maj 2012 fick partiet blygsamma siffror där de ställde upp. Som mest runt 4% och som minst 0,5%.  

UK Independence Party (UKIP)

I ett manifest från 2011 visar partiet en syn på invandring, flyktingar och islamism som påminner om såväl BFP, BNP som EDL. Man menar att det krävs ett femårigt invandringsstopp för att uppnå målet att ta emot högst 50.000 personer per år. Efter ett sådant stopp vill partiet införa en poängbaserat system som dem i Australien, Nya Zeeland och Kanada. Landets gränser måste skyddas och om någon överträder visumreglerna kommer det att betraktas som en brottslig handling. Deportation av utlänningar som lever illegalt i landet. Nya medborgare ska genomgå ett medborgarskapstest och underteckna en ‘Declaration of British Citizenship’ där de måste lova att upprätthålla landets demokratiska och toleranta livsstil. Partiet anser också att man måste ”upphöra att aktivt förespråka doktrinen om multikulturalism både på nationell och lokal nivå”

Partiet är dock mest känt för sitt arbete riktat mot EU. Den nuvarande partiledaren Nigel Farage är mycket aktiv i Europaparlamentet. Där har man 12 platser. De ingår i gruppen Europe of Freedom and Democracy som består av bland annat euroskeptiker, nationalister och konservativa. Dansk Folkeparti ingår i samma grupp. I East Midlands är UKIP det största partiet. På riksnivå är ambitionen att bli tredje största parti. I 2009 års val till Europaparlamentet fick partiet 16,5% av rösterna och i valet till underhuset 2010 blev resultatet 3,1% av rösterna. I lokalvalen i maj 2012 slog partiet igenom med de bästa valresultaten någonsin, med i genomsnitt 13% av rösterna på lokal nivå. The Guardian skriver att UKIP´s ökning sannolikt hänger samman med minskningen för BNP. UKIP tar bestämt avstånd från BNP och tar inte emot avhoppade anhängare därifrån.

Respect Party

Respect är ett socialistiskt parti för England och Wales, grundat 2004. Partinamnet står för Respect, Equality, Socialism, Peace, Environmentalism, Community and Trade Unionism.

Partiordförande är Salma Yaqoob, född 1971 i Bradford. Hon har suttit i Birminghams fullmäktige och varit talesperson för Birmingham Central Mosque. Hennes föräldrar kom till Storbritannien från Pakistan 1960.
Hon blev politiskt aktiv efter 11 september-attacken då människor spottade på henne. Under 2005 blev hon många gånger dödshotad för att hon som muslim samarbetade både med kyrkor och synagogor. 2011 lämnade hon av hälsoskäl sin fullmäktigeplats.

Störst framgång i lokalvalen 2012 hade man i Bradford, där George Galloways kampanj gav partiet fem platser i kommunfullmäktige.

Inga kommentarer: