fredag 9 mars 2012

Respons. Ny tidskrift. Min fråga: hur höja nivån?

I första numret av den nya tidskriften Respons skriver redaktören Kay Glans: "Vi som arbetar med detta projekt tänker gärna på det som del av en folkrörelse bort från bollhavet. Inget åsiktskotteri kommer att dominera tidskriften, den är en mötesplats för alla som trots olika uppfattningar är eniga om att nivån på det offentliga samtalet måste höjas."

Kan man bli mer enig? Jag noterar alldeles särskilt de sista orden. Det offentliga samtalet är idag inte bara lågt. Det är obefintligt. Istället för samtal har vi fått dagis-pedagogiska åsiktsparader.

Nå, det är bara det att på sidan bredvid Kay Glans ledare har Bonniers infört en helsidesannons. "Låt den arabiska historien komma dig nära" säger den och presenterar, vid sidan av en bok om arabisk vetenskapshistoria, en uppväxtskildring från Iran! Jag häpnar. Är annonsavdelningen på Sveriges största förlag så obildad att man inte vet att Iran är något helt annat än ett arabiskt land? Har någon där hört talas om perserna, har den persiska kulturen möjligen haft betydelse för oss européer?

Inför nästa nummer av Respons föreslår jag att redaktionen påtalar så grova fel för de annonserande förlagen. Börja med Bonniers. Man kan nämligen inte höja nivån på något obefintligt.

Och tidskriften i sig då? Den ser lovande ut. I många avseenden en tidskrift i samma tradition som Axess - men utan den monomane Johan Lundbergs anda över sig. Frågetecken sätter jag dock för det faktum att vissa redan överrepresenterade skribenter finns med här också. Nog har sådana som Håkan Arvidsson, Sven-Eric Liedman och Gunnar Wetterberg tillräckligt med tribuner redan? Kanske är de rent av så vanligt förekommande att man gäspar när man ser deras namn? Jag gör det i alla fall. Hade Respons framöver kuraget att låta några ovanliga skribenter synas skulle mycket vara vunnet. De är förstås svåra att hitta, men i takt med att dagspressens kritikerutrymme minskar och likriktas finns det möjligheter för sådana rekryteringar.

5 kommentarer:

Anna Brodow Inzaina sa...

Tack för tipset, Thomas! jag gick in på hemsidan och försökte klura ut vilka som står bakom, var de får pengar ifrån, men det stod inget om ägarstrukturen.

Förmodligen är det ett försök att tillfredställa universitetets tredje uppgift, då alla i redaktionskommittén är professorer vid olika institutioner. Något slags motsvarighet till SvD:s understreckare men tidskriftsform.

Den är säkert läsvärd, men den kommer inte att låta höra talas om sig lika mycket som Axess. Den kommer nog snarare att förbigås i kulturdebatten, på det sätt som akademiska publikationer har en tendens att göra. Om den därmed når sitt syfte är därmed tveksamt.

Inre exil sa...

Tack Anna.

Tidskriften är mycket lik Axess. Och man ska komma ihåg att Kay Glans en gång i tiden var redaktör för just Axess. Den är blekare, har mindre av egen profil, men jag ska ge den några nummer innan jag säger för mycket.

Axess har fått all denna mediala uppmärksamhet inte så mycket på grund av tidskriften i sig utan mer för de ständiga och ofta tröttande debatter som Lundberg ägnar sin tid åt. Om man bankar på samma port tillräckligt många gånger så öppnas den till slut. Ungefär så ser jag på Axess.

Däremot tror jag inte att Respons är en utpräglat akademisk publikation. Nej, det är den inte. Men den får en tuff väg framför sig om den ska möta läsare på Axess planhalva.

Frederick sa...

Ja, herregud. Pinsamt så det förslår. Ändå gläds jag över nyheten om en ny tidskrift av denna typ. Jag kände inte till den innan. Jag gläds också när jag läser att Kay Glans är redaktör. Under hans ledning var Axess en vida mer läsbar tidskrift än vad den är idag, där Lundberg mest tycks intresserad av att föra ändlösa kvasidebatter med ständigt nya väderkvarnar och ett maniskt bloggande.

Jag har stora förhoppningar att Respons kan bli något annat, något mer.

Tack för tipset.

Inre exil sa...

Tack Frederick, jag hyser själv en sådan förhoppning. Varje försök till kvalitetstidskrift måste hälsas med glädje.

Gabrielle Björnstrand sa...

Bra inlägg, Thomas.
Och Anna; här kan du läsa lite mer om ägarstrukturen:
http://copyriot.se/2012/03/29/respons-pa-responsen-pa-respons/