lördag 24 mars 2012

Imre Kertész om det fruktbara avståndet.

Jag är trött på det slags goda råd – som till exempel det jag fick nyligen – att inte leva i Berlin utan slå mig ner i Jerusalem, av det enkla skälet att i Jerusalem skulle jag lika lite kunna vara uppriktig som i Budapest. Dessa människor förstår inte hur fruktbart avståndet är, förstår ingenting av det patos som kommer av att inte höra hemma någonstans, de har inget begrepp om vad stil är; fast den stora stilen är mer värd än varje form av ”fosterland”.

Imre Kertész: ur Anteckningar 2001 – 2003 (översättning av Ervin Rosenberg, utkommer på Weyler förlag, hösten 2012). Foto: Ulrika W.

Inga kommentarer: