lördag 10 mars 2012

Emmanuel Todd om EU och demokratins kris.

Under rubriken De nationella identiteterna i Europa håller på att återfödas, samtalar Pernilla Ståhl med den franske historikern och demografen Emmanuel Todd. Artikeln finns tryckt i första numret av tidskriften Respons. I några passager om EU och den europeiska krisen finner jag kärnan till något som borde angå oss alla. I dessa frågor är det självklart så att man som människa är väldigt liten och obevandrad gentemot de gigantiska makt- och ekonomi-intressen som styr nuet och framtiden. Todd får mig att tänka minst ett varv till:

”Vi måste vara beredda på att euron försvinner och de nationella valutorna återuppstår. En djup recession väntar som kommer att drabba Tyskland ännu hårdare eftersom det är ett stort exportland. Och när vi har nått botten, då kommer människor och regeringar vara tvungna att börja tänka på att omorganisera Europa, runt en idé om protektionism.”

”En europeisk protektionism skulle vara ett skydd mot demokratins kollaps. Vi har rösträtt, medborgarna kan välja sina regeringar, de bestämmer vem som ska styra, och politikerna ska – är det tänkt – representera medborgarna. Men vi har ett ekonomiskt system, där frihandel utgör själva kärnan, och frihandelssystemet medför per automatik sönderdelning av samhället och ökande ojämlikhet. Kontinentaleuropa stod emot ganska länge, men nu har vi en stagnerad inkomst hos medelklassen, sjunkande inkomstnivåer i de lägre klasserna och en otrolig ökning av inkomst hos den rikaste 1-procenten, toppskiktet.”

”I det långa loppet kan vi inte ha både demokrati, allmän rösträtt och frihandel (…) Om vi ska fortsätta så här och ha ett frihandelssystem, måste vi göra oss av med rösträtten, och på ett sätt händer det redan (…) vi har redan nått ett stadium då demokratin är uppluckrad. Mitt exempel handlade om Frankrike, men eroderingen av demokratin är nu uppenbar i Grekland och Italien.”

”Så vi har en paradox i Europa: EU ska konsolidera demokratin, men nu agerar unionen som en mäktig hierarkisk antidemokratisk kraft.”