måndag 2 januari 2012

Ny dansk nättidning.

Ralf Pittelkow och Karen Jespersen.
Bild från nättidningen Dinby.dk

Nu startar de ny gratis dagstidning på nätet, danska paret Ralf Pittelkow och Karen Jespersen. Båda två har gedigen mediaerfarenhet, och har länge tillhört den krets kring vilken mycket av den danska samtidsdebatten rör sig, inte minst den som handlar om invandringspolitik och sociala motsättningar och spänningar. Pittelkow har skrivit några av de allra viktigaste skandinaviska böckerna om tiden efter 11 september 2001, bl.a. Efter 11 september. Vesten og Islam. Faktiskt var det honom jag läste allra först i ämnet.

Han har en bakgrund som litteraturvetare och har länge – mellan 1973 och 1992 - varit lektor och adjunkt på litteraturvetenskapliga institutet vid Köpenhamns universitet, samt arbetat som rådgivare till den förre socialdemokratiske partiledaren och statsministern Poul Nyrup Rasmussen.

Karen Jespersen var minister i den danska regeringen 2000-2001, fortsatte som socialdemokratisk parlamentariker fram till 2006, då hon gick över till Venstre, och har i den egenskapen också varit välfärdsminister och inrikesminister i Anders Fogh Rasmussens tre regeringar.

Tillsammans med Pittelkow har hon skrivit böcker som De lykkelige danskere (2005), Islamister og naivister (2006) och Islams magt. Europas ny virkelighed ( 2010) – den senare skrev jag om här i bloggen.

Paret har nu bestämt sig för att ta farväl av sina tidigare sysslor – Pittelkow var till exempel mångårig politisk kommentator vid Jyllands-Posten – och startar redan om någon veckas tid en ny gratis dagstidning på nätet. Den ska utkomma fem dagar i veckan och heter Den Korte Avis. Den kan läsas på hemsidan www.denkorteavis.dk men går också att få som mail om man anmäler sig till redaktion@denkorteavis.dk

Tidningen kommer att innehålla rent nyhetsmaterial men också analyser samt kommentarer och intervjuer om politik, ekonomi, näringsliv, värderingar, lag och rättsväsende, utbildning, integration, kultur, vardagsliv och människoöden.

Knuten till tidningen kommer det att finnas en mindre redaktion och utöver det en bredare krets av medarbetare som bidrar i varierande grad. De fem utgivningsdagarna blir söndag – torsdag.

Här en tv-intervju med de två redaktörerna.

Inga kommentarer: