onsdag 4 januari 2012

Jelena Guro: Himlens kamelföl. Jelena Guro: Himmelens kamelføll.

Nu också på norska!

Så här skrev bloggaren Bernur om den svenska översättningen av Jelena Guros bok Himlens kamelföl:

”Den som följer ellerströms lilla serie får stifta bekantskap med de förbigångna och åsidosatta poeterna. De som du till nöds kan ha hört talas om – de nämns just i förbigående i översikter, och du kan hitta någon enstaka dikt i en tidskrift eller antologi, inte stort mer. Nu har turen kommit till Jelena Guro, den ryska pre-modernisten, som debuterade 1909, och dog fyra år senare. Himlens kamelföl är den första boken på svenska sedan det lilla urvalet Barfota från 80-talet. Mikael Nydahl har översatt, och skrivit ett fint förord, där han visar hur svårt det är att placera Guro i en tradition, och få henne att trivas i ett sådant sällskap. I någon mån liknar dikterna det som på ryska kallas för záum, som i sin tur bär spår av en likhet med dadaismen: lekfullheten, riktningen som förvränger orden 180°, för att de ska bli mindre förvrängda. Och Nydahl väljer i översättningen ibland arkaismer, som sätter sig förvånansvärt bra i dikterna, låter dem vila i stillsamhet och lugn, även när de söker sig mot hetsighet och extas, och rimmen är taktfulla och timida.”

Hela recensionen finns här.

Eftersom det är min äldste son som gjort översättningen kan jag förstås inte säga något om den. Men citera Bernur kan jag göra.

Däremot kan jag visa er den norska utgåvan av samma bok. Också den är översatt av Mikael Nydahl i samarbete med kollegan, poeten Gunnar Wærness. Den har utkommit på det förlag de båda driver i Norge, Den grønne malen.

Jag fäster mig särskilt vid att den norska utgåvan har mängder med teckningar och vinjetter gjorda av Guro. Ett uppslag ur boken kan du se här, med dikten Finland. Om du klickar på omslag och uppslag kan du läsa texterna.

Inga kommentarer: