tisdag 3 januari 2012

Gustaf Munch-Petersen: solen finns (Makadam)

Säger namnet Gustaf Munch-Petersen er något? Förmodligen inte. Möjligen är han ihågkommen som en av tusentals okända soldater som stupade i det spanska inbördeskriget.

För att påminna om hans konstnärskap finns det all anledning att ta en titt på hans alldeles nyutgivna, postuma diktsamling solen finns (Makadam i samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet. Kommentarer och efterord av Martine Cardel Gertsen och Anders Palm).

Han var dansk. Men diktsamlingen är skriven direkt på svenska och har alltså ingen översättare. Den unge Gustaf Munch-Petersen kunde också sin mammas modersmål och var således en tvåspråkig författare. Och inte bara det, han var också en mycket fin bildkonstnär, vilket utgivarna här tar fasta på. Det är en ovanligt vacker diktsamling med många av diktarens målningar som illustrationer.

Gustaf Munch-Petersen var en av tusentals unga europeiska och amerikanska män som såg spanska inbördeskriget som en kamp mellan demokrati och fascism. Men det finns andra sätt att se det, inte minst George Orwell redovisade det. Historien lär understryka att Spanien snarare blev en upptakt till andra världskriget och därmed ett slags övningsfält för två totalitära krafter: fascismen och nazismen å ena sidan och kommunismen/stalinismen å den andra. Däremot kan man förstås inte annat än hedra alla de unga som stupade. Gustaf Munch-Petersen blev bara 26 år gammal.

Inga kommentarer: