fredag 16 september 2011

Om smärta.

Kan fysisk smärta överrösta mental smärta? Den medicin jag nu ordinerats lägger sig som ett vått täcke över ångesten, men utlöser kraftig smärta i buken. Jag läser i FASS och inser vad jag måste acceptera om jag ska fortsätta. Vägen går genom mörka, långa nätter och smärtsamt ljusa septemberdagar. Bortom dessa finns ännu en barrikad byggd av frågetecken.

Foto: A. Nydahl