tisdag 27 september 2011

Islamismen i en skånsk stad.

– Vi jobbar för att sprida det goda i samhället. Vi tar hand om våra barn och unga och lär dem att tänka fredligt och rättfärdigt, att vara hjälpsamma och respektera alla människor oavsett bakgrund och att göra sitt bästa för att skapa trygghet och säkerhet i samhället.

Så sa den egyptiskfödde imamen i Kristianstad i samband med självmordsbombarens dåd i Stockholm i december 2010. Han heter Shaaban Abou Zur och är en mångårig medlem i Muslimska Brödraskapet. De flesta Kristianstadbor har fått intrycket – via lokaltidningen – att han är en fredens och försoningens man. Hans moské här i staden heter rentav Barmhärtighetens moské.

Vad döljer sig bakom fasaden? Låt oss titta på en text som ligger på moskéns hemsida. Den är endast undertecknad ”redaktionen”. Det är alltså inte säkert att Shaaban Abou Zur själv skrivit den. Men han har under alla omständigheter det yttersta ansvaret för vad som sägs där.

Artikeln handlar om den franska politiken gentemot niqab och burka.

Så här karaktäriseras den franske premiärministern: ”den otrogna hunden François Fillon.”

Och så här landets president: ”den satans dvärgen president Nicolas Sarkozy.”

Och när man argumenterar emot den västerländska synen på muslimsk klädkod för kvinnor blir det så vulgärt att det nästan blir komiskt (och jag syftar inte minst på det rännstensspråk de använder):

”Det är uppenbart att problemformuleringen utgår från livssynen hos mushrikin - dessa de avklädda nära nog nakna muslimska systrarna. Må Allah förlåta dem, för de vet inte vad de gör. De vältrar sig i fördärv, har oäkta intima förbindelser, till och med barnprostitution och abort. Det är dessa som nu vill införa sin smutsiga kultur i det muslimska levnadssättet. Överlag är deras ideologiska bidrag till det västerländska och franska samhället förtvinande litet (ska förmodligen vara försvinnande litet, min anm. TN), emellanåt dumt och inåtvänt.

Med deras assistans ska nu således äkta makar ombedas säga till sina fruar och döttrar att klä om sig till den lättklädda, ja rentav nakna modekulturen som härskar bland de otrogna. Detta under hot om bötesbelopp på fantastisk storlek och inlåsning i fängelser. Här slutar de otrognas ledarhundar och mushrikiin yla vansinnigt mot "månen" om "humanism och upplysning".”

***

Jag medger att jag känner stor olust över att dessa imamer och islamister verkar mitt i min hemstad. Det är förmodligen mycket som pyr under ytan. Och den aggressivaste av dem alla brukar ju tala om ”samförstånd” och ”förståelse.”

Foto av resterna av murarna vid Lillö fästning, ett försvarsverk i Kristianstad som höll stånd mot svenskarna på 1600-talet, A.N.

4 kommentarer:

Christer sa...

"Barmhärtighetens moské"

Haha, de är verkligen för roliga.

Sanningen är snarare den att det finns INGEN barmhärtighet överhuvudtaget i denna "religion"

De har stulit alla vackra ord från kristendomen och judendomen, och totalt smutsat ner dem samt vänt upp och ner på deras betydelse.

Anonym sa...

Intressant nog har nu texten tagits bort från moskéns hemsida. Man uppskattade nog inte uppmärksamheten. Men om det är sådana här saker man skriver, vad är det då man säger, för att inte tala om det man tänker? Något gott att vänta oss från dessa människor har vi knappast. /Arvid Bengtsson

Inre exil sa...

Arvid, tack för upplysningen, det visste jag inte. Och det gör saken ännu intressantare. Finns anledning att följa dem framöver - även om man aldrig når deras innersta tankar kan man förstå mycket av det de faktiskt skriver!

Inre exil sa...

Arvid, jag gick in nu. Det är nog inte så att de tagit bort artiklarna utan bara dolt dem. Så här står det när jag går in:

"Du har inte behörighet att visa den här sidan. Du måste logga in."

Så för församlingsmedlemmarna är kanske Sarkozy fortfarande "den satans dvärgen."