lördag 5 mars 2011

Libyen - uppror eller inbördeskrig?

När revolten var som intensivast i Egypten ställde jag mig själv frågan om det var ett folkligt uppror eller en statskupp som visades i direktsändning. Vi vet hur det gick, men vi vet inte ett dugg om hur det slutar. Störtandet av Mubarak är ju, för att använda Maos terminologi, en tebjudning jämfört med framtiden. Vad ska komma, vem ska regera, hur ska parlamentsvalen genomföras, vilken roll spelar de olika politiska och/eller religiösa krafterna?

I Libyen trodde vi alla att scenariot från Egypten skulle upprepas. Många, också jag själv, inbillade sig att Kaddafis dagar var räknade. Hans fall skulle komma samma dag som vi talade om honom. Så blev det inte. Istället förvandlade han revolten till något som alltmer liknar ett inbördeskrig. I svenska medier har islamologer som Jan Hjärpe orerat om den moderna, unga människan i Libyen. Hjärpe gick så långt att han avfärdade klanernas betydelse. Det kommer han att få ångra. Ingenting har varit tydligare i Libyen än klanernas makt. De klaner som dominerar i östra Libyen, med storstaden Benghazi som centrum, har i många år motsatt sig Kaddafis styre. När jag besökte staden 1983 talades det mycket om en studentrevolt som slagits ner, och att man statuerat exempel genom att hänga studenter inne på universitetsområdet. Idag organiserar sig östra Libyens klaner, tillsammans med människor som flytt Tripoli-området, för att militärt krossa Kaddafi. Det finns ingenting som säger att de kommer att lyckas. En palatskupp som också innebar att han mördas, skulle ha större framgång. Massflykten ut ur landet innebär också att Libyens oljeindustri, servicenäringar och andra samhälleliga funktioner förlamas. Få länder har varit så beroende av moderna slavar som Libyen. Vid sidan av västerländsk expertis har asiatiska och afrikanska folk bidragit med just det som kallas "billig arbetskraft". Vi vet som sagt inte hur det går. Men ett vet vi: det kommer att flyta mycket blod och det ultimata hotet är att landet delas och/eller präglas av en mångårig militär maktkamp som får Libyen att likna den somaliska sörjan.

*

Det finns en ovanligt bra Wikipedia-sida om Libyen.