torsdag 24 mars 2011

Per Helge: En skrovlig yta av liv.

Man recenserar inte böcker som vänner skrivit. Det är en självklarhet för de flesta. När därför min synnerligen gode och gamle vän Per Helge utkommer med ett urval av sin diktning tänker jag bara berätta att den finns.

En skrovlig yta av liv (Ariel skrifter 2011) innehåller ett fylligt urval som sträcker sig från 1974 fram till en avdelning helt nyskrivet. Ett efterord av poeten Lennart Sjögren gör sitt till för att ge en heltäckande bild av Per Helges författarskap.

En skrovlig yta av liv börjar med en nyskriven dikt (läs den här ovan på omslaget genom att klicka på bilden), vilken sedan följs av enskilda dikter ur samlingarna Träffpunkter (1974), Den långa resan till nu (1976, Dessa tider (1982), Kråkskuggor (1987), Gårdsträdet (1987), I rågången (1992), Grönskans rådslag (1994), Sång för arbetshästar (1999), Rasp (2002) och avslutningsvis avdelningen Nya dikter (2010).

Lennart Sjögren säger i sitt efterord, att ”Helges dikt är fast förankrad i det landskap och den sociala verklighet som omger poeten; han skulle kunna kallas en verkligt realistisk diktare både genom sin granskning av det närvarande och av det historiska. Men att inringa honom i en sådan formel vore en begränsning.”

Urvalet har gjorts av författaren själv i samarbete med Erik Bergqvist. Jo, jag vet, det är min sons förlag, Ariel skrifter, som ger ut boken. Det hindrar mig inte att berätta att den finns. Du kan under alla omständigheter köpa den här.

Inga kommentarer: