onsdag 8 december 2010

De fiiinas privilegium och frikort.

Göran Rosenberg är arg i dagens DN. Hans text är av just det slag som kan få mig att gå direkt till soptunnan med tidningen. Han skriver:

"Möjligheten för vem som helst att anonymt skriva vad som helst under exempelvis den här kolumnen på Dagens Nyheters webbsida kan möjligen ses som ett framsteg för yttrandefriheten, men för debattkulturen tror jag det är förödande. En debattkultur värd namnet förutsätter att den som yttrar sig tar ansvar för sitt yttrande. När vad som helst kan yttras offentligt utan ansvar är det snart inte mycket kultur kvar i debatten och inte heller så mycket bett kvar i yttrandefriheten."

Vem som helst ska inte få yttra sig. Det viktiga är att Rosenberg får göra det, mot betalning.

Det är inte ofta man ser den fiiina kretsen uttrycka ett sådant förakt för andra åsikter/hållningar och meningar än deras egna.

Motsättningen tycks för Rosenberg gå mellan "yttrandefrihet" och "debattkultur". Om vem som helst tar yttrandefriheten för given och säger sitt hjärtas mening skadas dock debattkulturen. Man skulle kunna beskriva den sortens resonemang som en förväntan om att bara vissa människors yttranden, ord och hållningar kan publiceras. Rosenberg säger att han med sin text vänder sig emot "de enkla" svaren och lösningarna. Ändå menar jag att just han gör det väldigt lätt för sig. Formeln lyder: Diskutera aldrig sakfrågor, diskutera istället "debattkulturen".

Eftersom han nämner Danmark - det gör de flesta när de vill vara riktigt fiiina - vill jag också göra det. Där har samtliga de fiiina, från Rifbjerg till Brøgger, från Jensen till Juul, vänt sig emot det de kallar "tonen". De har blivit upprörda över hur människor uttrycker sig. Men själva har de frikort. Ingen uttrycker sig väl så grovt, vulgärt och oförskämt som Rifbjerg. Jag antar att det är denna form av frikort som Göran Rosenberg vill ge sig själv. Varken i det danska eller svenska fallet handlar det om "debattkultur", om hur man säger saker. Det handlar om att människor som ger uttryck för en vilja att bryta tabun och att säga sådant som inte anses korrekt att säga, ska kritiseras på en formell grund, som till en början kan te sig harmlös, men som egentligen är skadlig för all den frimodighet som ett demokratiskt samhälle borde utmärkas av.

De sociala och politiska spänningarna i Sverige är idag större och svårare än de varit någon gång under efterkrigstiden. Vem skulle gagnas av att man förhöll sig tyst inför den utvecklingen? Tystnadskulturen är kanske det värsta ett samhälle kan drabbas av. Sopa det under mattan som måste diskuteras, så kan man leva i tron att det inte finns. Länge nog har vi gjort det. Hur mycket Rosenberg och hans danska kollegor än önskar det kommer ett sådant klimat inte tillbaka bara för att han knäpper med fingrarna.

Vad har det med yttrandefrihetens gränser att göra? Ingenting, bara det gamla vanliga överhetsprivilegiet formulerat för vår tid och vår tids motsättningar. Ingenting, som sagt, inte ens det som Rosenberg vill avkräva oss: "ansvar". Det heter så ibland, när man vill ha rättning i leden. Det han kallar ansvar kan lika gärna kallas lydnad och/eller tystnad, det vill säga precis den sortens konsensuskultur Sverige odlat i många år.

Foto: U.W.

6 kommentarer:

Bengt O. sa...

Bra Thomas! Jag har själv skrivit åtskilliga gånger om Rosenbergs märkliga uppfattning av yttrandefriheten. Bland annat menar han tydligen att det man skriver skall vara "avstämt" med läsarna, hur nu det skall gå till. Han vände sig f.ö. (tillsammans med Torekull) mot Bildts bloggade vilket han på något sätt lyckades likna vid Chavez agerande i Venezuela.

Synd egentligen på en så framstående intellektuell och egentligen med hjärtat på rätta sidan.

Anonym sa...

Jag slutade kasta DN i soptunnan. Jag sade upp prenumerationen. Saknar den inte./Arvid Bengtsson

Karin S sa...

Ja, jag håller ju med. Och Sakine Madon också:

http://www.newsmill.se/node/30979

Kenneth Karlsson sa...

Tack Thomas,för att du säger som det är, och att du säger det så bra. Nu kan jag avsluta kvällen med känslan av att inte vara helt ensam i världen.

Maria sa...

Tack Thomas för du uppmärksammar Rosenbergs förljugna artikel!

Du skriver: "Där har samtliga de fiiina, från Rifbjerg till Brøgger, från Jensen till Juul, vänt sig emot det de kallar "tonen". De har blivit upprörda över hur människor uttrycker sig. Men själva har de frikort. Ingen uttrycker sig väl så grovt, vulgärt och oförskämt som Rifbjerg.."

Jag har ofta slagits av, att en del av dem som von oben nagelfar och kritiserar andras formuleringar för en okämplig "ton", de uttrycker sig själva chockerande grovt och vulgärt.

Det vore intressant om du ville bidra med några tankar om detta fenomen.

Bernur sa...

Det är vanligt i Sverige att journalister ser sig själva som förmer, som menar att endast det som trycks på papper äger giltighet. Samtidigt bloggar de mer än gärna, men detta sker troligen efter redaktörers påtryckningar.
I engelska tidningar är det också vanligt med journalister som bloggar på sina tidningars nätsidor, men det intressanta är att de i mycket högre grad respekterar sina läsare, att de själva medverkar i kommentarerna - kort sagt, behandlar läsarna som människor, med åsikter värda att ta på allvar ...