lördag 13 november 2010

Helsingborgs Dagblad avslöjar: Judisk familj styr villkoren för yttrandefriheten och den svenska mediavärlden.

Gunnar Bergdahl, kulturredaktör på Helsingborgs Dagblad, tar några raska steg rakt ut på tunn is idag. Han ber att få göra fyra påståenden som han sedan kåserar kring. Det fjärde påståendet lyder:

"Den judiska finansfamiljen Bonniers har ett enormt ägarinflytande över svensk media och därmed över yttrandefriheten i vårt land"

När han kommer till sammanfattningen skriver han om det fjärde påståendet så här:

"Men kära läsare, du som i yttrandefrihetens namn föredrar följande påstående: Familjen Bonnier har arbetat hårt och framgångsrikt för sin position och för yttrandefriheten har faktiskt en hel svensk medievärld – till största delen ägd och kontrollerad av familjen Bonnier – att bekräfta din världsbild i."

Bonnier lär barnen att spegla sin världsbild i judisk press. Eller?

Jag undrar om han tänkt över sitt eget resonemang innan han lät krönikan gå i tryck. Det han påstår är ju faktiskt att Bonniers, i kraft av sitt judiska arv, kontrollerar vår yttrandefrihet. I floran av antisemitiska klichéer är väl detta den vanligaste: "Judarna styr pressen".

Om man i Sverige kan ha en tjänst som kulturredaktör och skriva sådan smörja så är det illavarslande. I Bergdahls fall har "antisionismen" som ideologi riktad mot staten Israel passerat gränsen och blivit klassisk antisemitism. Intet nytt under solen.

Foto: U.W.

3 kommentarer:

Lasse sa...

Han påstår fyra saker och sedan vänder han på påståendena. Problemet är att åtminstone de fyra första påståendena är av den karaktären som spottas fram vid bardisken efter den sjätte ölen.
Nyanser verkar inte vara Bergdahls starka sida men han är säkert en god representant för den svenska journalistkår som strävar efter att förklara allt i svart och vitt.

Christer Eriksson sa...

Det är märkligt att det endast är folkgruppen judar som - i likhet med släkten Bonnier - ska definieras utifrån sitt genetiska arv efter 200 år i Sverige.

Annars har vi fått lära oss att det är direkt rasistiskt att definiera andra folkgrupper som något annat än svenskar när de tillhör 10 generationens invandrare även om de egentligen invandrade från Danmark och Tyskland.

Men Bergdahl riskerar knappast sitt arbete och levebröd genom att slå mot judarna och sionismen. Det är norm inom svensk media. Det hade sett annorlunda ut om han hade vänt sig mot Israels fiender - islamisterna. Då hade han fått räkna med ett personalsamtal med chefredaktören, ett kollegialt avståndstagande och diverse hotbilder.

Hadrian sa...

Blev Mellanöstern mindre fanatiskt religiöst med ett judiskt Israel i mitten av Arabien tyckker du?
Hade inte det passat bättre med ett hedniskt Germania i mitten av Mellanöstern för frihetens skull? Sanningen kommer fram förr eller senare och massornas antal är omöjlig att besegra!!