lördag 13 november 2010

Helsingborgs Dagblad avslöjar: Judisk familj styr villkoren för yttrandefriheten och den svenska mediavärlden.

Gunnar Bergdahl, kulturredaktör på Helsingborgs Dagblad, tar några raska steg rakt ut på tunn is idag. Han ber att få göra fyra påståenden som han sedan kåserar kring. Det fjärde påståendet lyder:

"Den judiska finansfamiljen Bonniers har ett enormt ägarinflytande över svensk media och därmed över yttrandefriheten i vårt land"

När han kommer till sammanfattningen skriver han om det fjärde påståendet så här:

"Men kära läsare, du som i yttrandefrihetens namn föredrar följande påstående: Familjen Bonnier har arbetat hårt och framgångsrikt för sin position och för yttrandefriheten har faktiskt en hel svensk medievärld – till största delen ägd och kontrollerad av familjen Bonnier – att bekräfta din världsbild i."

Bonnier lär barnen att spegla sin världsbild i judisk press. Eller?

Jag undrar om han tänkt över sitt eget resonemang innan han lät krönikan gå i tryck. Det han påstår är ju faktiskt att Bonniers, i kraft av sitt judiska arv, kontrollerar vår yttrandefrihet. I floran av antisemitiska klichéer är väl detta den vanligaste: "Judarna styr pressen".

Om man i Sverige kan ha en tjänst som kulturredaktör och skriva sådan smörja så är det illavarslande. I Bergdahls fall har "antisionismen" som ideologi riktad mot staten Israel passerat gränsen och blivit klassisk antisemitism. Intet nytt under solen.

Foto: U.W.